| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 3 IKKE BARE PÅ KJØKKENET For at beboerne skal spise godt, trengs engasjement og tid fra alle ansatte på sykehjemmet. 5 Fanesaken 15 Matpakka mi 29 På fagbladet.no 64 KRONIKK: Fra aktivitetstil tiltaktsplikt 68 Debatt 71 Forbundslederen 76 Bare spør 78 Oss 80 Kryssord 81 Eriksens skråblikk og Petit 82 ETTER JOBB: Google-gartner’n 84 EN AV OSS: Livlig bibliotek KIRSTI KNUDSEN | ANSVARLIG REDAKTØR BARN SKAL IKKE SETTES I FENGSEL DEN NORSKE STRAFFELOVEN sier at det er ulovlig å fengsle barn under 15 år. Men det gjelder ikke alle barn. Utlendingslovens bestemmelser om internering har nemlig ingen nedre aldersgrense. Vi fengsler allerede barn i Norge. Trandum er et såkalt utlendingsinternat, men ligner mistenkelig på et fengsel, med høye piggtrådgjerder og luftegårder. I løpet av 2016 har nesten hundre barn vært innelåst her. Noen i ukesvis. FNs første toppmøte om migrasjon og flyktninger, som nylig ble avviklet i New York, klarte ikke å enes om et forbud mot å fengsle barn. Det skyldes ikke minst den norske regjeringen som har jobbet intenst gjennom sommeren for å unngå denne forpliktelsen, ifølge Aftenposten. Dette er helt i tråd med andre utspill fra regjeringens side. Barnevernet skal ikke lenger ha ansvaret for barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Når det kombineres med økende bruk av midlertidig opphold, blir det ikke lett å gi mindreårige asylsøkere en trygg tilværelse. Hva skjedde med landet som tidligere var en internasjonal pådriver for å sikre barns rettigheter? Landet som fikk verdens første barneombud i 1981 og verdens første barneminister ti år senere? I slutterklæringen fra toppmøtet tas det flere forbehold enn i det norske forslaget. Men det er all grunn til å frykte at formuleringer som at fengsling skal være siste utvei og vare kortest mulig, får lite å si for barna på Trandum. Jeg skjemmes på Norges vegne. FASTE SPALTER HØY, MØRK OG ALENE Komikeren Zahid Ali nektet å samarbeide når folk bare så etter en som var mørk i huden. ALVORLIG EKSAMEN Skrekkscenarioet deltidsbrannkorpset i Valldal hadde øvd på, ble virkelighet 30. juli. 34 48 54 FOTO: WERNER JUVIK FOTO: ERIK M. SUNDT FOTO: ANITA ARNTZEN fbaargang2016 fbseksjonFEL