4 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | – I prinsippet ja, men om foreldrene ikke har ferie, tror jeg det blir vanskelig å gjennomføre. Hilde T. Rosvold, avd.leder Mosjøen – Ja, hvis det legges til rette for lesing som et tilbud gjennom biblioteker eller fritidsklubber. Pål Berby, rockeklubb-sjef Porsgrunn – Nei, fordi det er så stor forskjell på hvor mye tid foreldre har til å følge opp en slik oppgave. Ivana Peric, helsefagarbeider og logoped Oslo – Det er ikke behov for høstferie, så fint om de kan bruke den til faglig utvikling. Cherif Ousman, seksjonsleder Kongsberg AKTUELT BØR HØSTFERIEN BLI LESEFERIE? For at elevene skal bli flinkere å lese, har Sverige omgjort høstferien til leseferie. Bør vi gjøre det samme i Norge? *Striden om kommunereformen er ikke slutt, etter valget kan det bli satt inn tvangstiltak, advarer Ole Gustav Narud. Narud er leder av Lokalsamfunnsforeningen og ordfører i Åmot kommune. På Kommunal 2016 gikk Narud gjennom status for kommunereformen fra et ordførerperspektiv. – Så langt har Fagforbundet og andre krefter som har kjempet for at endringer i kommunestrukturen skal være basert på fakta, frivillighet og folkeavstemninger hatt vind i seilene. De har vunnet fram med budskapet om at reformen mangler et holdbart faglig grunnlag, og at prosessen har vært under enhver kritikk. Mange folkeavstemninger har endt med nei til sammenslåing, sier ordføreren. Han mener Fagforbundets innsats har vært veldig viktig. – Fagforbundet og LO har spilt en viktig rolle for at vi langt på vei har vunnet prosessen. Sammenslåinger skjer reelt frivillig, sier Narud, som peker på at også partiene SV og Sp, og etter hvert Ap, har vært tydelige. – Men kampen er altså ikke over, sier Ole Gustav Narud. I MÅL MED PENSJON *For første gang har det blitt forhandlet fram en hybridpensjonsløsning i et hovedoppgjør. – Vi håper dette betyr et gjennombrudd for hybridpensjon, sier forhandlingsleder Raymond Turøy i Fagforbundet. Fagforbundet forhandlet med arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Oppgjøret handler om ideelle organisasjoner innenfor helse, utdanning og kultur, det såkalte HUK-området. – Alle fortjener en livsvarig tjenestepensjon som er kjønnsnøytral, og det har vi fått til gjennom tøffe og konstruktive forhandlinger med Virke, sier Turøy. En hybridløsning er en mellomløsning som er bedre for arbeidsgiver enn en ytelsespensjon, og tryggere for de ansatte enn innskuddspensjon. Hybridløsningen er en kollektiv løsning som er livsvarig og slår ut likt for kvinner og menn. FOTO: KATHRINE GEARD FOTO: KJELL OLUFSEN FRYKTER TVANGSSAMMENSLÅING ETTER VALGET fbaargang2016 fbseksjonFEL