| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 5 TEKST TITTI BRUN FOTO: WERNER JUVIK Hva er din fanesak? – Jeg støtter Kreftforeningen. Jeg er lidenskapelig naturfotograf, og inntektene fra foredrag og salg av foto går til Kreftforeningen. Jeg reiser rundt i lag og foreninger og viser foto av villmarksdyr. Når jeg har begynt å gi bort pengene, gir det meg faktisk enda mer lyst til å vise fram foto. Rett og slett en sirkel som gir glede. Hva er det som driver deg? – Jeg har opplevd kreft i nær omgangskrets. Kreft berører nesten alle, i og med at hver tredje nordmann rammes. Hva betyr din innsats i den store sammenhengen? – Jeg håper jo at min lille innsats kan føre til at noen får et lyspunkt som gjør at pasientene et øyeblikk kan glemme at de er syke. Ventetida for dem som er syke føles lang og tung. Kreftforeningen er en god støtte og pådriver. Jeg tror de fordeler pengene på en fornuftig måte. «KREFT BERØRER NESTEN ALLE, I OG MED AT HVER TREDJE NORDMANN RAMMES» MIN FANESAK / KREFTFORENINGEN NAVN: Kåre Hansen ALDER: 55 år JOBB: Vei og anlegg i Arendal kommune FAMILIE: Kone og en voksen sønn. fbaargang2016 fbseksjonFEL