6 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | AKTUELT 100 MILLIONER TIL KONSULENTER *Minst 107 millioner kroner er hittil brukt og skal brukes fram til våren 2017 til konsulenter i forbindelse med jernbanereformen. Pengene burde gått til å bygge mer jernbane og kjøpe flere tog, mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet. SV mener konsulentbransjen har all grunn til å glede seg over Frp. --- MÅ BETALE SKATT AV DUGNAD *Arbeidstilsynet har avgjort at det kristne rengjøringsbyrået Fjordteam må betale lønn til dugnadsarbeiderne de bruker. Fjordteam er en del av konglomeratet knyttet til Brunstad Kristne Menighet i Stokke, også kjent som Smiths venner. Selskapet skal først og fremst drive med byggrenhold, og arbeidskraften er dugnadshjelp fra menigheten. --- TRE NYE I BARNEVERNSMARKEDET *Store selskaper med utenlandsk kapital kjøper opp norske barnevernstiltak. – Jeg ser det ikke som et problem at kommersielle tjener penger på å levere tjenester som det offentlige har behov for, sier barneminister Solveig Horne. FO ber Bufdir undersøke hva som skjer ved outsourcing.. – Tjener grovt på sykehjem *– Tull og tøys, sier Norlandia-eier Kristian Adolfsen. Norlandia Care Group er ifølge revisor Fanny Voldnes i Fagforbundet et eksempel på hvordan tallrike selskaper settes opp i en eierstruktur for å berike eierne. – Dette er fullt lovlig, men vi bør ikke finne oss i det, sier Voldnes til LO-Aktuelt. Med dagens krav til innhold i årsregnskap er det umulig å finne ut hvordan profitten sluses gjennom selskapene til kommersielle som driver offentlige velferdstjenester. Men det er mulig å se økningen i eiernes personlige formuer. Norlandia-eierne opplevde i årene 2011–2014 en betydelig økning i personlig formue: Samlet økte formuene deres fra 108 millioner kroner til 324 millioner kroner. – Det er skandaløst at det ikke er offentlig tilgjengelig informasjon som viser hvordan selskapene bruker de pengene de får fra det offentlige. FOTO: TRI NGUYEN DINH FOTO: COLOURBOX – Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer, sier Fanny Voldnes. fbaargang2016 fbseksjonFEL