| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 7 MATNYTTE PÅ SKJERM *Alle fylkeskontorene til Fagforbundet tilbyr videokonferanse om matglede på kvelden 13. oktober. Erlend Eliassen vil formidle tanker om samarbeid på sykehjem for å skape gode måltider. Konferansen blir arrangert av Fagforbundet Seksjon helse og sosial i Hamar. – Vi vil gjerne dele denne matnyttige konferansen med flest mulig. Derfor forsøker vi å nå medlemmer i hele landet, sier Trine Lundby. --- SJEKKER FACEBOOK FØR ANSETTELSE *Fire av ti arbeidsgivere sjekker sosiale medier, blant annet facebook-profiler, når de skal rekruttere nye medarbeidere, kommer det fram i en Fafo-rapport. Fafo har spurt 612 arbeidsgivere hvordan de overvåker og kontrollerer ansatte. --- LEDERTRENING OG PERSONALANSVAR *Fagforbundet og Administrativt Forskningsfond (AFF) har utviklet et kurs for ledere med personalansvar. Programmet gir opplæring i verktøy for å gjennomføre endringer og lede de ansatte på best mulig måte. Programmet går over tre samlinger med temaene lederrollen, forventninger, motivasjon og kommunikasjon. ANDEL SOM OPPFYLLER ANBEFALT AKTIVITETSNIVÅ *Hege Breen Bakken overtar som ansvarlig redaktør av Fagbladet. – Denne jobben innebærer større ansvar enn jeg noensinne har hatt. Jeg ser fram til å jobbe for en slagkraftig organisasjon som Fagforbundet og Fagbladet som en viktig mediekanal, sier Bakken. Bakken kommer til Fagbladet fra nettavisa forskning.no, og skriver også kommentarer for Drammens Tidende. Her har 44-åringen tidligere vært nyhetsredaktør. – Jeg trives best med å jobbe for noe som er viktig og for noe som kan påvirke samfunnet, sier Bakken. – Hele mediebransjen er under press, men i fagpressen ser jeg muligheter for å drive med viktig journalistikk, sier den påtroppende redaktøren. Fagbladet har et opplag på over 350.000, og har også nettavisa fagbladet.no. Hege Breen Bakken avløser Kirsti Knudsen, som har vært ansvarlig redaktør siden 1. mai 2009. Den nye redaktøren er på plass i begynnelsen av november. NY REDAKTØR I FAGBLADET 30% 40% 20% 10% 50% 20–34 år 35–49 år 50–64 år 65 år 0% Kvinner Menn En av tre voksne oppfyller Helsedirektoratets minimumsanbefalinger om minst 150 minutter moderat fysisk aktivitet per uke eller 75 minutter høy intensitet. FOTO: EIVIND LAURITSEN fbaargang2016 fbseksjonFEL