| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 11 Hvorfor må barneog ungdomsarbeidere betale 80.000 for en fagskoleplass, mens de tekniske fagskolene og helsefagskolene er gratis? TRYGGERE BESLUTNINGER: – Vi har erfaring og praksis, og ønsker mer teori, sier barne- og ungdomsarbeider Merete Engestøl og Line Lohne. fbaargang2016 fbseksjonFEL