| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 13 Vil ikke love noe Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke love offentlig finansierte fag- skoleplasser til barneog ungdomsarbeidere. 2016 er utropt til fagskolens år av kunnskapsministeren, og regjeringen vil i løpet av høsten legge fram en melding om fagskoleutdanningenes plass i utdanningssystemet, skolenes eierskap og organisering. – Hvorfor finansierer ikke det offentlige fagskoler for barne- og ungdomsarbeidere på lik linje med tekniske fagskoler og helsefagskolene? – Nå har regjerningen etablert en del statlig finansierte plasser knyttet til barnehagesektoren. Så må vi avvente kommende budsjetter for å se om dette eventuelt trappes videre opp, sier statsråden. Det er omkring 12.000 barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene og 8000 i skolen og SFO. På spørsmål om hvorfor det bare ble finansiert 260 fagskoleplasser til 20.000 potensielle søkere, og bare fagarbeidere i barnehagene kunne søke, viser Røe Isaksen til at disse studieplassene finansieres av Kunnskapsdepartementets budsjett for barnehager. FAGSKOLER • Bygger på videregående kunnskap (yrkes- faglig, generell studiekompetanse eller realkompetanse) • Varer fra et halvt til to år • Korte og yrkesrettede utdanninger • Noen tilbyr deltids- og nettkurs • I 2014 var det totalt 103 NOKUT-godkjente fagskoler med 16.000 studenter • Gir rett til lån og stipend fra Lånekassa • Gir mulighet for stipend fra Fagforbundet (se side 74) KRIBLER LITT: Det blir spennende å studere igjen, og litt tøft også kanskje, undrer Merete Engestøl. FAGFORBUNDET MENER En fagskoleplass koster omkring 80.000. I tillegg bruker den ansatte fritida på skolebenken, til å studere pensum og besvare oppgaver. Staten dekker skolepengene til tekniske fagskoler. Etter årelangt press fra blant annet Fagforbundet, finansierer Helsedirektoratet 13 fagskoleområder i helsefag. Nå jobber Fagforbundet for at også barne- og ungdomsarbeidere skal få tilbud om offentlig finansiert videreutdanning. fbaargang2016 fbseksjonFEL