14 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | PÅ JOBB / AKTUELT – KOMMUNENE HAR GÅTT FORAN *– Gode barnehager er sentralt i den lokale utdanningspolitikken, sa områdedirektør Lasse Jalling i KS da han åpnet årets barnehagekonferanse i september. Han mener kommunene er best egnet til å se de ulike tjenesteområdene i sammenheng og skape god samhandling i lokalsamfunnet med barnets behov i sentrum. – Barnehagen er en viktig del av dette, sa Jalling. – Barnehagene er et av de områdene i Velferds-Norge hvor kommunene har gått foran. Kvalitet i barnehagen henger også sammen med kompetansen til de voksne i barnehagen. Det er i kommunene vi har mulighet til å heve kvaliteten, sa utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen. --- LÆRER OPP FOLK SELV *Kommunene trenger mange nye hoder og enda flere hender i årene som kommer, og fagarbeidere er etterspurt. Spesielt i skoler, barnehager og i helse og omsorg ventes et økt behov for kompetent arbeidskraft. Øvre Eiker har god erfaring med en aktiv lærlingsatsing, skriver Drammens Tidende. Politikerne har vedtatt å ta inn 20 lærlinger i året, hvorav én innenfor IKT og én innenfor kontor og administrasjon. Resten fordeles likt på helse og omsorg og barne- og ungdomsfaget. Også Lier videregående skole ser på lærlinger som en ressurs også i læretida. De har i år fem lærlinger. Gir bort 36 nye brannbiler * Bilene er en gave fra Gjensidigestiftelsen i forbindelse med Gjensidiges 200-årsjubileum. De er en del av prosjektet «Det store brannløftet» som skal bidra til å gjøre folks hverdag tryggere. Brannbilene er gitt bort til brannvesen over hele landet, fra Flekkefjord i sør til Porsanger i nord, opplyser Unn Dehlen, som er leder av stiftelsen. Gjennom «Det store brannløftet» skal stiftelsen dele ut 350 millioner kroner til mange ulike brannsikkerhetstiltak. 110 av disse millionene er brukt på 12 store brannbiler, en dykkerbil og 23 framskutte enheter, det vil si mindre og enklere utstyrte biler som kan være på et brannsted raskere enn de store. Andelen funksjonshemmede i alderen 15–66 år som var i arbeid andre kvartal i år. 1. september kunne folk i Oslo se 36 splitter nye og moderne brannbiler på Youngstorget. FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: JAN LILLEHAMRE 44% fbaargang2016 fbseksjonFEL