16 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | D e er tømrere som har gått lei av gips, stål og tidspress. De har byttet ut tempoet i boligbransjen med gammelt håndverk og møysommelig trearbeid. Oppdraget deres: Å redde Bryggen i Bergen, bergensernes stolthet, landets tredje mest besøkte turistattraksjon og listet på Unescos oversikt over verdens kulturarver. Dette månedsskiftet nådde de en milepæl. De to bygningene som danner Bredesgården er hevet opptil 1,2 meter. De henger i kraftige stålbjelker, som er jekket opp og tredd gjennom alle etasjer. Tømrerne er i gang med nytt bolverk (fundament) til bygningene. DEN STORE BYBRANNEN 19. mai 1702: – Det brenner her oppe. Ropet kommer fra en guttunge på loftet i Ole Salmakers hus. Folk stormer til, men fånyttes; brannen sprer seg, nesten hele Bergen sentrum går til grunne. Alt tidligere generasjoner hadde slitt for, ender i aske. I dag ligger askelaget rett under føttene til tømrerne Marcus Røbec, Rasmus Nygaard, Bjarte Guldbrandsen, Sondre Andersen og Bjarte Baade Sandal. De har jobbet seg ned gjennom fem lag av bolverk, og lager nå nytt bolverk der tømrere før dem gjenoppbygde Bryggen for tre hundre år siden. PÅ TIDSRIKTIG VIS – Under askelaget er det nye lag. Dem har vi tildekket med en miljøduk som skal bevare det eldste for framtidige utgravninger, forteller Røbec. I aska har det dukket opp en rekke gjenstander som nå er utstilt i en monter utenfor. Noe av det eldre bolverket som overlevde brannen i 1702, dukket også opp i aska. Prøver er sendt for tidfesting. Det kan være 800 år gammelt. Hvert rom er rensket for panel og lister, delene nummerert og vurdert. Arkitektene har avgjort hvilken epoke som skal bevares i det enkelte rommet. Men akkurat nå er det fundamentet som skal på plass. Tømmeret har vært på sjøbunnen i Hardanger for å impregneres. Det lukter av råttent sjøgress og tilpasses med øks og egenlagde verktøy. Arbeidet skal foregå på tidsriktig vis. På den andre siden av plexiglasset som skiller arbeidsplassen og fortauet, står turistene med ansiktet tett klemt inntil. De vil se hva som foregår. PRIVILEGERTE TØMRERE Etter hotellbrannen på Bryggen i 1955, startet 13 år med utgravninger. Det styrket for alvor bevisstheten om verdien av kulturarven i Bergen. Da hadde Bryggen overlevd flere forslag om rivning, ikke minst etter eksplosjonen i Tømrer på tradisjonelt vis Vekkerklokka ringer en dag i 2016, men arbeidsdagen starter i 1702. TEKST OLA TØMMERÅS FOTO EIVIND SENNESET GLANER: Rasmus Nygaard klubber en stokk til det nye bolverket på plass. Utenfor glaner turistene. Restaureringshåndverkerne har blitt en attraksjon i seg selv. PÅ JOBB / RESTAURERINGSHÅNDVERK OG KULTURARV fbaargang2016 fbseksjonFEL