| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 19 – Målet er å få til hele stillinger, noe som gir større kvalitet og forutsigbarhet, sier enhetsleder Jørgen Worum. Kommunen har også lagt seg over minimumsnivået til bemanningsnormen. – Vi trenger en buffer ved sykdom, ferie og svangerskap, sier Worum. Det er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Levanger, Leif Ketil Lorentsen, godt fornøyd med. – Vi ønsker mindre innleie og vi ønsker å komme bort fra det tidkrevende maset med å ringe etter vikarer, sier Lorentsen. Helsehuset skal betjene 40 døgnplasser innenfor rehabilitering, korttidsbehandling og lindring, samt akutte døgnplasser og forsterket avdeling for personer med demens. I november kommer de første pasientene; i januar er helsehuset i full drift. Fagforbundet har vært aktive i planleggingen. – Vi får tidsriktige lokaler. Dette blir skikkelig bra, sier Lorentsen. Kjøkkenet vil ligge et annet sted i kommunen, men maten blir ikke kjølt ned før servering. Den blir fraktet varm til helsehuset og hjem til folk i omsorgsboliger. Helsehuset er et svar på ekstraoppgavene kommunene har fått de siste årene, blant annet et utvidet ansvar for pasientene, både før og etter innleggelse på sykehus. * Bare heltid på nytt helsehus Femti personer skal jobbe i nye Staup helsehus i Levanger i Nord-Trøndelag. Og kommunen har utelukkende lyst ut heltidsstillinger. TEKST: VEGARD VELLE FOTO: NED ALLEY Vi trenger en buffer ved sykdom, ferie og svangerskap. PÅ JOBB | HELE STILLINGER SAMARBEID: Et nytt moderne helsehus settes opp i god dialog med Fagforbundet. Til venstre enhetsleder Jørgen Worum. Til høyre hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Leif Ketil Lorentsen. JØRGEN WORUM fbaargang2016 fbseksjonFEL