20 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | Åsnes sykehjem i Hedmark startet som smykkefritt sykehjem etter den landsomfattende kampanjen for håndhygiene, «Ren omsorg», i 2005. June Nyen og Inger Karin Karlstad ler godt når de forteller at hullene i ørene har grodd igjen etter at de sluttet med ørepynt. De to hjelpepleierne har jobbet på sykehjemmet i henholdsvis 33 og 38 år. – Smykkene ligger pent hjemme og blir ikke akkurat utslitt. Det blir kanskje ikke store kravene til pynt når vi selv flytter inn på sykehjemmet, eller kanskje skal vi pynte oss ekstra mye da, sier de. INGEN SYNLIGE SMYKKER Leder Heidi Gjerdrum sier at de har et strengt smykke- og arbeidsantrekk. Det vet de som søker jobb hos dem. Alle synlige smykker er forbudt. – Navneskilt, klokke og sykepleiernål er tillatt på arbeidsuniformen. Piercinger som ikke er synlige, er også lov, sier Gjerdrum. Lange negler, løsnegler og neglelakk er heller ikke tillatt. – Øredobber er pent, men vi er stadig oppe i dobben, derfor er det viktig å ta bort den også, sier fagutviklingssykepleier Inger Lise Sæther. Hun forteller at det har gått helt greit å bli et smykkefritt sykehjem. – Vi har gitt én muntlig advarsel om smykkebruk, og det har vært et par tilfeller av motstand når det gjelder å ta av gifteringen. – Vi hadde også noen som hevdet de brukte ørepynt mot hodepine og migrene, men da kontaktet vi sykehjemslegen, som ikke kunne finne forskning som viste at dette stemmer. EGEN HYGIENEGRUPPE Inger Lise Sæther sitter i hygienegruppa de har etablert på sykehjemmet. I samarbeid med en hygienesykepleier fra sykehuset Innlandet har de i mange år jobbet systematisk med å bedre rutinene. – Alle teamene på sykehjemmet, renhold og hjemmesykepleien er representert i gruppa, forklarer Sæther. Generelt er det lite infeksjoner på sykehjemmet. De har hatt smittepasienter over lengre perioder, men har klart å begrense smitten. – Sykehjemmene får stadig flere tungt pleie- trengende pasienter fordi pasienter skrives ut fra sykehusene raskere enn før. Også hjemmesykepleien har mange avanserte oppgaver og har mye å tjene på grundig håndhygiene, mener Sæther. RINGER OG BAKTERIER Ifølge Folkehelsas veileder for håndhygiene hindrer både ringer, klokker og armbånd tilfredsstillende utførelse av håndhygiene. Under ringene kan det samle seg mengder med mikroorganismer fra egen hud, sammen Smykker er bannlyst på jobb Beboerne på sykehjemmet kan pynte seg så mye de vil. De ansatte må legge igjen ringer og øredobber hjemme. TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL FOTO: WERNER JUVIK PÅ JOBB / SMITTEVERN REN OMSORG • Nasjonalt Folkehelseinstitutt gjennomførte i samarbeid med landets sykehus og sykehjem en nasjonal håndhygienekampanje i 2005. • Kampanjen førte til endringer i holdninger og atferd hos helsepersonell og til økt forbruk av hånddesinfeksjonsmidler. • På renomsorg.no kan du lese mer om evaluering av kampanjen, om smittevern i helseinstitusjoner, sykehusinfeksjoner og ulike smitteverntiltak. fbaargang2016 fbseksjonFEL