| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 21 med svette, såperester, hudrester og mikroorganismer fra pasienter. – Jeg spritet hendene og fikk målt hvor det var bakterier. Det er noen felt som går igjen. Tommel, mellom fingrene og fingertupper, forteller hjelpepleier June Nyen. DRAR SMITTEN HJEM Helsepersonell med ring på fingeren har oftere tarmbakterier på hendene enn dem uten ring. På Åsnes sykehjem fins det hånddesinfeksjon på alle rom og på strategiske steder som utgangsdører, garderober og kantine. – Argumentet som veide tyngst for de ansatte var at ringene som har sittet på fingeren gjennom en hel arbeidsdag, gjennom stell og sårskift, også blir med hjem. Antakelig med en god porsjon tarmbakterier på slep, sier Sæther. * HELT SMYKKEFRITT: Verken hjelpepleier June Nyen, avdelingssykepleier Hilde Kristin Hagen, hjelpepleier Inger Karin Karlstad eller fagutviklingssykepleier Inger Lise Sæther får lov til å bruke smykker på jobb. NASJONAL VEILEDER Nasjonalt folkehelseinstitutt har laget en nasjonal veileder for håndhygiene for ansatte i sykehus, sykehjem, psykiatrien og andre helseinstitusjoner, men prinsippene kan også brukes i for eksempel hjemmesykepleie, helsestasjoner og andre steder der helsepersonell har kontakt med pasienter. I veilederen anbefales både håndvask og hånddesinfeksjon. Desinfeksjon er førstevalget når hendene er rene, såpe og vann når hendene er tydelig forurenset. Både ved desinfeksjon og vask med såpe og vann anbefales det at hendene skal være fri for ringer, smykker, neglelakk og kunstige negler. TARMBAKTERIER: Fagutviklingssykepleier Inger Lise Sæther mener at den som velger å jobbe i helsevesenet, også velger bort smykker i arbeidsdagen. Bakterier på smykker gjennom sårstell og skift blir med hjem. fbaargang2016 fbseksjonFEL