22 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | PÅ JOBB / AKTUELT MÅ LAGE HULL I AVFALLSDUNKENE *Innherred Renovasjon har startet er prøveprosjekt med egne dunker for glass- og metallemballasje i Stjørdal. Men innlastelukene er konstruert slik at det også renner inn mye vann når det regner. Så nå er renovasjonsetaten i gang med å bore hull i alle avfallsdunkene, slik at renovasjonsbilene ikke skal bli fulle av vann, skriver Stjørdalens Blad. --- SATSER MER PÅ HYTTERENOVASJON *Renovasjonsselskapene vil satse sterkere på hytte- og fritidsrenovasjon. I Tydal kjører Innherred Renovasjon et pilotprosjekt, der både fastboende- og hytteabonnenter får tilgang til gjenvinningsstasjonen ved hjelp av en telefonkode til porten. Da kan de for eksempel kildesortere avfallet etter ei helg på hytta. --- DRØYT 7600 TIL ULOBA-ANSATTE *Personlige assistenter ansatt i Uloba får et generelt tillegg på kr 4,15 i timen, eller 7661 kroner i året etter at partene ble enige om et anbefalt resultat. Lørdags- og søndagstillegget er økt med 10 kroner, til 65 kroner i timen, mens kvelds- og nattillegget er økt med 2 kroner. Et demensvennlig samfunn *Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. På den måten vil de kunne utføre vanlige hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter. De vil også kunne bruke kulturaktiviteter som bibliotek, kino og konserter. Nasjonalforeningen ønsker at blant annet bibliotekarer, butikkmedarbeidere og bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. Moss kommune er blant de første som har tatt imot oppfordringen og har satt seg klare mål for et mer demensvennlig samfunn, der tålmodighet er et viktig stikkord. Over 70.000 mennesker i Norge har demens, og minst 40.000 bor i sine egne hjem. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det vil bli et stort behov for å avmystifisere sykdommen og bygge ned samfunnsskapte barrierer. Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer kommuner til å være med på å bidra til et mer demensvennlig samfunn. FOTO: COLOURBOX FOTO: INNHERRED RENOVASJON fbaargang2016 fbseksjonFEL