| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 23 Første utfordring kom da kommunen mottok brev fra Datatilsynet med krav om redegjørelse og varsel om vedtak. Kommunen fikk aksept for at de tilfredsstilte krav til sikkerhet og personvern. UTNYTTER TEKNOLOGIEN – Opplysningene vi lagrer i skyen er informasjon som ikke er unntatt offentlighetsloven. All saksbehandling foregår i egne, lukkede systemer. Her er det et skarpt skille, forteller IT-enhetsleder i Narvik kommune, Per Jakobsen. Kommunen bruker i dag også en rekke andre av Googles tjenester, blant annet regneark, epost, kalender, dokumenter, skjemaverktøy og videomøter. – Vi utnytter teknologien på en måte vi ikke klarte før. For eksempel får lærere og barnehageansatte videreopplæring i rom med videofasiliteter, ansatte innenfor helse og omsorg vi tidligere ikke hadde råd til å tildele e-post-kontoer fikk dette og det samme gjorde elevene og lærerne. FORNØYD MED VALGET For kommunen er det dessuten viktig at Google har en forutsigbar lisenskostnad, 40 euro per bruker og gratis på skolene. IT-avdelingen trenger heller ikke bruke mye tid på å tune filtrene for antivirus og antispam. Den jobben gjør Google på en tilfredsstillende måte. – Vi er fornøyd med valget vi tok. Vi har spart penger og ser flere muligheter, sier Jakobsen. * Narvik etter fem år i nettskyen For fem år siden ble Narvik kommune landets første offentlige etat som valgte Google som totalleverandør av e-post, kalender og skylagring. TEKST: VEGARD VELLE AKTUELT | PÅ JOBB FOTO: COLOURBOX «Vi utnytter teknologien på en måte vi ikke klarte før.» PER JAKOBSEN, IT-ENHETSLEDER I NARVIK KOMMUNE fbaargang2016 fbseksjonFEL