24 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | Astrid Larsen jobber i Inn- herred samkommune, en type kommunesamarbeid som regjeringen har gjort ulovlig. Nå er det kommunesammenslåing som gjelder. Fra 1. januar 2018 skal derfor 14 år gamle Innherred samkommune oppløses. Og noen kommunesammenslåing blir det ikke noe av. Det tette samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner, som har betydd at de har felles servicekontor, skatteinnkreving, IKTløsninger, personal- og lønnstjenester, branntjenester, bygg- og landbrukskontor, økonomiplanlegging og arkiv, blir det slutt på. INGEN MISTER JOBBENE SINE De praktiske løsningene for oppdelingen er ikke helt klart ennå. En rekke enheter skal splittes opp og gå tilbake til morkommunen sin. Men hvem skal jobbe i hvilken kommune? Om kort tid begynner derfor drøftingsmøter. Da må personalavdelingen sørge for å trekke fagforeningene inn i samtalene. Mange er ikke ansatt direkte i noen morkommune, men direkte i Innherred samkommune. – Sannsynligvis følger vi prinsippet om at de som er ansatt i en morkommune har rett til å komme tilbake dit. Men hva med dem som ønsker seg over i den andre kommunen og de som ikke har morkommune? Personalkontoret er i full gang med å lage en håndbok. – Heldigvis er ingen redd for å miste jobben sin. Sjansen er større for at vi blir flere på grunn av separasjonen enn færre. Dermed er ikke uroen så stor blant de ansatte. KOLLEGER BLIR SPLITTET Også personalavdelingen blir splittet. Det er i dag seks personer som jobber med personaloppgaver i Innherred. – Vi skal ivareta de ansattes rettigheter og plikter – riktig lønn og arbeidstid. Hva de har krav på ved sykdom, permisjon og svangerskap, sier Astrid Larsen. Selv har hun ansvaret for kommunens lærlinger, opplæring, rekruttering og lokale lønnsforhandlinger. Andre oppgaver på personalkontoret er ansiennitetsberegning og lederopplæring. De kommunale enhetene ønsker ofte at JOBBEN MIN | + - Personalmedarbeider Astrid Larsen står midt i en skilsmisse. Hun skal håndtere konflikter og dilemmaer når Levanger og Verdal går hver til sitt. I gode og onde dager TEKST VEGARD VELLE FOTO NED ALLEY PERSONALMEDARBEIDER BESTE MED JOBBEN Blir veldig godt kjent i kommunen, treffer mange mennesker og har varierte arbeidsoppgaver. Du får god kunnskap om å løse utfordringer. VERSTE MED JOBBEN Å jobbe for to kommuner samtidig betyr å forholde seg til to sett med ledere, rutiner og kulturer, så det gjelder å holde tunga rett i munnen. fbaargang2016 fbseksjonFEL