| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 25 DERFOR BLE JEG PERSONALMEDARBEIDER Astrid Larsens vei inn i yrket gikk via et sosialkontor i en liten kommune. Halve stillingen var satt av til personaloppgaver. Det ga mersmak. NAVN: Astrid Larsen YRKE: Personalmedarbeider i Levanger kommune BOR: I Verdal fbaargang2016 fbseksjonFEL