26 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | personalkontoret skal være et sekretariat for dem. Personalkontoret selv ønsker gjerne å drive mer overordnet, for eksempel med å drive opplæring, skape rutiner, formulere etiske retningslinjer, lage seniorpolitiske tiltak og sørge for permisjonsreglement. – Vi får svært mange forefallende spørsmål, for eksempel om ferie, permisjon og ansiennitetsberegning. Mye av tida mi går til å svare på slike spørsmål. HØYERE KRAV TIL UTDANNING De som blir personalmedarbeidere i dag, har gjerne en treårig bachelor i administrasjon og ledelse. Det stilles generelt høyere krav til utdanning enn tidligere. – Om jeg ikke var personalmedarbeider, ville jeg vært revisor. Jeg liker å jobbe med tall, sier hun. UKLAR FRAMTID Hva framtida bringer for Innherred samkommune er uklart. Det er flere muligheter: inter- kommunalt samarbeid, samarbeid med andre kommuner eller en vertskommunemodell, det vil si at en av kommunene gjør jobben for begge og får betalt av den andre. * JOBBEN MIN | PERSONALMEDARBEIDER Om jeg ikke var personalmedarbeider, ville jeg vært revisor. ASTRID LARSEN, PERSONALMEDARBEIDER TRIVES: Astrid Larsen får mange spørsmål fra de ansatte om rettigheter og plikter. VIKTIGSTE VERKTØY Bibelen vår er lov- og avtaleverket: arbeidsmiljøloven, ferieloven, hovedavtalen og tariffavtalene. fbaargang2016 fbseksjonFEL