| 2| 020161 6| 0| 84 || FFAGBLLADETT ~ 33 I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING I DENNE SEKSJONEN: NORGE I VERDEN S 34 Fristende og næringsrik mat er viktig for å unngå underernæring hos eldre. S 44 Kreativ drift fins på alle typer sykehjem, uavhengig av hvem som er arbeidsgiver.S 48 Komikeren Zahid Ali er på veien med sitt første helaftens show. – Jeg har et politisk budskap, men tekstene er først og fremst humor, sier han. S 60 Styret i Helse Sør-Øst skal privatisere store deler av it-driften. Et av firmaene som kan få jobben er bøtelagt for svindel og tallfusk. BOSNIA-HERCEGOVINA Landet var den nest fattigste i delrepublikken Jugoslavia og hadde et dårlig utgangspunkt for å klare seg alene da den ble selvstendig. Borgerkrigen på 90-tallet ødela økonomien fullstendig; produksjonen sank med 90 prosent og BNP falt med 80 prosent. Etter økonomisk vekst som følge av bistand, fikk finanskrisa i 2008 store konsekvenser, og arbeidsløsheten vokste. Landet er preget av tungt byråkrati, svak sentralmakt, korrupsjon og politisk ustabilitet. Arbeidsløshet VISSTE DU AT ... (KILDE: GLOBALIS.NO) * SEKS AV TI tolvåringer aldri har hatt hull i tennene? * EN AV TRE arbeidstakere jobber utenom ordinær dagtid? * I 1996 var 12,7 prosent av alle ansatte midlertidig ansatt. I 2015 var andelen sunket til 7,9 prosent? * SJU AV TI fedre tar ut hele fedrekvoten når de får barn? * FIRE AV TI benyttet sykehustjenester i i Norge i fjor? JAPAN 3 % USA 4,9 % SPANIA 19,6 % NORGE 4,8% BOSNIA-HERCEGOVINA 41,57 % KILDE: TRADING ECONOMICS OG OECD KILDE: SSB fbaargang2016 fbseksjonFEL