34 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | | tema | sykehjemsmat | P å Løten helsehus følger duften av fleskepannekaker som pleieren henter nede på kjøkkenet. Både pannekakene og rabarbrasuppa er laget tidligere på dagen. Når maten er ferdig, holder de den varm på kjøkkenet til den skal opp på avdelingene. – Beboere og pårørende er glad for matlukta og den gode smaken, sier kjøkkensjef Lise Bakke, en varm tilhenger av kok/server-metoden. Nabokommunen Stange har gått en annen vei. Her lager de maten før de pakker og kjøler den slik at den kan serveres om noen dager eller uker. Uten at den har mistet noe næringsinnhold. – Dette er den beste måten å bevare næringsstoffene i maten, mener konstituert kjøkkensjef Linda Sommerro ved Stange helse- og omsorgssenter. De to sykehjemmene har valgt ulike løsninger. På Løten lukter det mat på avdelingen før servering. I Stange er duften borte, men til gjengjeld er kokken helt sikker på at ingen vitaminer har gått tapt på vei fra produksjon til servering. Fagbladet har besøkt kjøkkenet og en avdeling på de to sykehjemmene for å få et inntrykk av forskjellene mellom de to metodene kok/server og kok/kjøl. ORGANISERT FOR Å BEVARE ROEN – Han skjønte itte at kjerringa var galen før ho tok til å synge ved matbordet. Svanhild Bysveen er en av to pleiere som deler middag, visestubber og gullkorn med de seks pasientene på Rosetten, Løten helsehus. En tredje pleier beveger seg stille i bakgrunnen og ser til at alle har det de trenger uten å forstyrre roen ved bordet. På denne avdelingen for mennesker med demens sitter de gjerne en times tid rundt matbordet. Da blir det god tid til å smake på maten, synge og småprate. Og fordøye maten. Er det nok at maten er sunn? TEKST KARIN E. SVENDSEN FOTO ERIK M. SUNDT Underernæring er et alvorlig problem blant eldre. I Stange er de mest opptatt av næringsinnholdet i maten. På Løten handler det om å vekke appetitten. IKKE BARE MAT: Gode samtaler, det gode øyeblikket og god mat ved bordet. – Men ingen medisiner. De tar vi før måltidet, sier Svanhild Bysveen. fbaargang2016 fbseksjonFEL