LOKALKJØKKENET PÅ LØTEN Løten helsetun har eget kjøkken med 8,6 årsverk fordelt på 17 ansatte, hvorav åtte med fagbrev som institusjonskokk, en kostholdsøkonom og en dietetiker. Kjøkkenet tilbereder om lag 200 middagsporsjoner hver dag. Frivilligsentralen sørger for utkjøring til hjemmeboende hver dag hele året. fbaargang2016 fbseksjonFEL