36 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | Hver gang Svanhild, sykepleier og avdelingsleder, begynner på en ny sang, er det en av pasientene som traller med. Den gamle damen har tidligere stått i kor, så hun kjenner alle melodiene. Fleskepannekake og rabarbrasuppe er tradisjonsmat på Hedmarken, så praten går om hvordan den ble tilberedt og servert før. MAT ER MILJØTILTAK Avdelingslederen syns alle pasientene skal ha en god start på dagen. Det haster ikke med å re opp sengene om morgenen. Pleierne bruker heller tida til å prate litt med hver enkelt. – Vi gir alltid medisiner før vi setter oss til bords for å holde fokus på måltidet, sier hun. Slik blir stemningen god når de møtes rundt dagens første bordsetting. – Måltidene gir muligheter for å mestre. Uansett hva vi spiser, egner maten seg som utgangspunkt for minner og samtaler, mener Bysveen. Både bordet med blomster, lys og tallerkener og selve maten er gode kilder til samtaler. Sykepleieren og kollegaene hennes er bevisst på at mat kan brukes som miljøtiltak i mange situasjoner. De serverer for eksempel ofte varm suppe til kvelds fordi det er et vel så godt sovemiddel som tabletter. Og på natta blir mat brukt som førstetiltak. – Med litt mat og drikke og en koselig prat er ikke ting så ugreit lenger, ifølge Bysveen. – KJØKKENET ER GULL VERDT På Rosetten lovpriser de kjøkkenet og personalet der. Da de fikk inn ei dame på 45 kilo og en BMI på litt over 16, fikk | tema | sykehjemsmat | Vi gir alltid medisiner før vi setter oss til bords for å holde fokus på måltidet. SVANHILD BYSVEEN Kok/server Maten lages og blir holdt varm til servering. Vanligste metode på institusjon med eget kjøkken. Kok/kjøl Maten lages og kjøles raskt ned og pakkes i vakuum. Sendes ut og varmes opp igjen før servering. Vanligst på sentralkjøkken som leverer til flere institusjoner og hjemmeboende. Kostkoffert Opplæringsprogram om ernæring for ansatte i helse- og omsorgstjenestene som et tiltak for å forebygge underernæring hos eldre. Utviklet ved Rokilde sykehjem i Kristiansund. Kan bestilles fra Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal. Postvert Ansatt som blant annet varmer vakuumpakket mat på lite avdelingskjøkken før servering. Ordliste hun ønskekost og kosttilskudd fra første stund. – Kjøkkenet er gull verdt. Der snudde de seg rundt og sørget for at hun fikk tilpasset mat, forteller Svanhild Bysveen. Etter en måned hadde pasienten gått opp tre kilo. Da familien kom på besøk, fikk de høre: «Dom gjer itte anna enn å ete her.» DEN VIKTIGE DIALOGEN Lise Bakke, kjøkkensjef på Løten helsehus, mener de gamle har det godt. Medarbeiderne hennes trives på jobben og kan faget sitt. Kjøkkenet får nye lister med dietter og ønsker hver uke. I tillegg kommer nesten daglige beskjeder om endringer. Kjøkkensjefen understreker at jevnlig dialog med pleierne, pårørende og beboere er viktig for dem. Hun er selv med på mellomledermøte annenhver uke, og gjerne på personalmøter på avdelingene. Det hender hun underviser pleierne i temaer som servering, hygiene og ernæring. – Vi gjemmer oss ikke inne på kjøkkenet, sier Lise Bakke med en liten latter. Av og til tar hun en runde på huset for å høre om beboerne er fornøyd. Hun er ikke i tvil om at den beste metoden for å skape god apetitt er kok/server; altså at maten lages, holdes varm og serveres. – Vi får mange gode tilbakemeldinger, så vi var veldig redd for kommunesammenslåing, smiler hun og viser til at alle nabokommunene har gått over til kok/kjølmetoden. HYGIENISK OG NÆRINGSRIK MAT Kok og kjøl av middagsmaten må tåle kritikk for både utseende og manglende fbaargang2016 fbseksjonFEL