| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 37 ØNSKER MATLUKT I GANGENE Ordfører i Løten, Bente Elin Lilleøkseth, sier at det absolutt ikke er aktuelt for Løten å gå bort fra kok/server. – Vi vil at det skal lukte mat i gangene, og vi vil at personalet skal sitte ned sammen med beboerne under måltidet. – Sånn har vi det nå, og sånn vil vi ha det. SIKRER NÆRINGSINNHOLDET Ordfører i Stange, Nils Amund Røhne, opplyser at hans kommune i 2012 valgte å gå over til kok/kjøl-metoden av hensyn til de brukerne som bodde langt unna kjøkkenet. – Noen av dem vi leverte til, bodde så langt unna at det var vanskelig å bevare temperatur og næringsinnhold fram til levering, forteller han. Det er ikke aktuelt for Stange å gå tilbake til kok/server. – Kok/kjøl er en effektiv og økonomisk produksjonsmetode, mener han. Server eller kjøl først? DIALOG: Lise Bakke ringte Mattilsynet da hun ble kjøkkensjef. – Det er bedre å samarbeide for å lage gode rutiner enn å bli avslørt når de kommer på uanmeldt besøk, mener hun. fbaargang2016 fbseksjonFEL