42 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | LUKRATIVT PRIVAT BARNEVERN *Oslo, Trøgstad, Hammerfest, Ås og Ski var blant kommunene som i fjor brukte store summer på å leie inn hjelp fra private barnevernsfirmaer til å utføre undersøkelser, saksbehandling og til å gi tiltak. Det største firmaet, Barnevernkompetanse AS, tjente minst 24 millioner kroner på saksbehandling for norske kommuner, skriver Kommunal Rapport. --- HALVPARTEN VURDERER Å SLUTTE *Mens annenhver sykepleier i sykehjem og hjemmetjeneste er usikre på om de vil fortsette i jobben på grunn av tidspress som går ut over kvaliteten, mener den andre halvparten at de har gode karrieremuligheter og at bemanningen er god. Det viser en Nova-studie utført på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund. --- SA NEI TIL HOPPSPONSING *EL og IT Forbundets leder Jan Olav Andersen, FOs leder Mimmi Kvisvik og leder i Transportarbeiderforbundet, Lars Johnsen, valgte alle tre å stemme nei til forslaget om at LO skal inngå en avtale med Norges Skiforbund. Avtalen varer i tre år og med en ramme på ti millioner kroner i året. LO blir hovedsamarbeidspartner for hopplandslagene og også hovedponsor under hoppturneringen på Lillehammer. I SAMFUNNET / AKTUELT JOBBER 28 DAGER «GRATIS» HVERT ÅR Barnevernsansatte i private institusjoner jobber 33 prosent mer enn sine kollegaer i statens institusjoner. Men de tjener ikke noe mer. Tvert imot. SVØMMETESTER PÅ SKOLENE *Alle barn fra 1. til 4. klasse skal gjennom flere ferdighetsprøver i svømming, varsler Kunnskapsdepartementet. Det gis også et tilskudd på 25 millioner kroner til svømmeopplæring i barnehager og ti millioner kroner til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. *LO-Aktuelt har regnet ut hvor mye de private omsorgsarbeiderne egentlig er på jobben. Fasit viser at den vanligste turnusen i privat barnevern gir 112 døgn på jobben. Statens institusjonsansatte slipper unna med 84 døgn. Problemet er «Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger». – Fagforeningene har ingen innflytelse på forskriften, sier rådgiver Siv Karin Kjøllmoen i Fagforbundets forhandlingsavdeling til LO-Aktuelt. Da den rødgrønne regjeringa overtok i 2005, trodde fagforeningene at forskriften skulle vekk. Det skjedde ikke. – Inntil det skjer en lovendring får vi ikke stoppet dette uten å gå til sak, sier Kjøllmoen. Det er også en hindring at under 40 prosent av de ansatte i privat barnevern er fagorganisert. FOTO: LO MEDIA FOTO: COLOURBOX FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN fbaargang2016 fbseksjonFEL