44 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | Sjelden har sykehjemspubene i Oslo fått så mange politikere på besøk som denne høsten. En skrytevideo fra Manglerudhjemmet om pub- og restaurantdrift for beboerne satte for alvor fart i debatten om hva som er best – offentlig eller kommersiell drift. Sykehjemmet ble satt ut på anbud for to år siden, og er siden drevet av selskapet Unicare. I videoen framheves de ansattes dugnadsånd, og det blir hevdet at et slikt tilbud ikke ville vært mulig i et kommunalt drevet sykehjem. Flere Høyre-politikere, med tidligere ordfører Fabian Stang i spissen, kastet seg på og gikk til angrep på byrådets plan om å tilbakeføre driften av Manglerudhjemmet til kommunen når kontrakten går ut i 2019. De mente Manglerudhjemmet var selve beviset på at sykehjem er best med kommersielle driftere. KOMMUNALT PROSJEKT Det som ikke fortelles, er at den kreative driften av sykehjemmet er initiert og støttet økonomisk av kommunen gjennom prosjektet «Bedre helse», som ble startet av forrige eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF). Heller ikke kommer det fram at fire sykehjem er med i prosjektet, og at det kommunale Økernhjemmet åpnet a la carte-restaurant, pub og velværeavdeling allerede i fjor. I tillegg har flere kommunale og ideelle sykehjem liknende prosjekter. – FORTELL, FORTELL Byråd Inga Marte Thorkildsen tok seg en tur til puben på Økernhjemmet, og kunne slå fast at kreativ sykehjemsdrift slett ikke er forbeholdt kommersielle driftere. – De gode prosjektene fins også i kommunalt drevne sykehjem, men vi gjennomfører dem ikke delvis på dugnad, slik som på Manglerudhjemmet. Vi vil at folk skal ha lønn, sier hun. Da Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne overtok byrådsmakta i Oslo, lovte de at de kommersielle omsorgsselskapene skal miste sykehjemsoppdragene. Dagens byråd er fast bestemt på at Manglerudhjemmet ikke skal ut på nytt anbud når kontrakten går ut i 2019. Høyres Fabian Stang har beskrevet dette som en vendetta mot private selskaper med beboerne som tapere. – Jeg er lei av at Høyre på død og liv skal snakke ned kommunal drift, og fremme kommersielle profitører. I denne saken blir det spesielt rart, siden vi har eksempler på svært gode resultater i kommunale sykehjem innenfor det samme prosjektet, sier Inga Marte Thorkildsen. TEKST: OLA TØMMERÅS OG INGEBORG RANGUL VIGERUST I SAMFUNNET / SYKEHJEMSDRIFT – Vi må bli flinkere til å fortelle om de gode tiltakene på våre kommunale sykehjem, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo. SYKEHJEM I OSLO • Etter intens anbudsutsetting av sykehjem de siste byrådsperiodene, driftes i dag 15 av hovedstadens sykehjem av kommersielle aktører. • Det er hovedsakelig fire store aktører i markedet. De er eid av investorer eller internasjonale investeringsfond. • Nåværende byråd har erklært at sykehjem ikke settes ut på anbud til kommersielle aktører igjen. – Å tenke nytt er ikke forbeholdt private fbaargang2016 fbseksjonFEL