46 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | I SAMFUNNET / SYKEHJEMSDRIFT HÅVER INN MILLIONER PÅ ELDREOMSORG Samtidig som Unicare gjennomførte det kommunalt støttede prosjektet på Manglerudhjemmet på dugnad, tok eierselskapet Unicare Holding ut 9,8 millioner kroner i konsernbidrag fra Unicare omsorg. Unicare ble stiftet for fire år siden av investor Tom Erik Tidemann-Andersen og Una Aas da de overtok svenske Caremas drift i Oslo. Etter drøyt to års drift solgte de 50 prosent av aksjene for en verdi av 52 millioner til Icon Capital. Ansatte er lojale mot beboerne, uansett hvem som er arbeidsgiver. SIRI FOLLERÅS, FAGFORBUNDET PLEIE OG OMSORG I OSLO. resultater på brukerundersøkelser og et lavt sykefravær på 6,5 prosent. De har gått bort fra å bruke vikarbyråer. De ansatte har eget trimrom, og en fysioterapeut kommer halvannen time i uka. Fredrik Olstad fra Fagforbundet pleie og omsorg Oslo, kan i tillegg fortelle at sykehjemmet er godkjent lærlingbedrift og satser på fagarbeidere. De har kompetanseplanlegging for hver enkelt ansatt i virksomheten. – ANSATTE TAPER PÅ PRIVATISERING Etter at det forrige byrådet i Oslo økte takten i konkurranseutsettingen av sykehjem, er 15 sykehjem i dag drevet av kommersielle aktører. En stor del av medlemmene i Fagforbundet pleie og omsorg Oslo er virksomhetsoverdratt de siste årene. – Den største forskjellen på å være ansatt i kommunen og i kommersielle sykehjem er lønna og pensjonsordningen, sier leder Siri Follerås. – Ansatte opplever lønnsstagnasjon. Tillitsvalgte har problemer med å få innsikt i selskapene, og forhandlinger er vanskelig å få til. Lokale tillegg i for eksempel Unicare har vært nær null, forteller hun. Når dette er sagt, er Follerås nøye med å rose de ansatte i både privat og offentlig sektor. – At et kommersielt drevet sykehjem har et flott prosjekt, beviser at ansatte på sykehjemmene først og fremst er lojale mot beboerne. De gjør jobben så godt de kan, uavhengig av hvem som er arbeidsgiver, fastslår hun. NYE TILBUD: Økernhjemmet åpnet restaurant, pub og velværeavdeling for beboerne i 2015. fbaargang2016 fbseksjonFEL