54 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | I SAMFUNNET | BEREDSKAP I UTKANTEN Slik reddet de turistene ved Trollstigen VALLDAL BRANN- og redningskorps i Norddal kommune har 16 frivillige medlemmer. De jobber med alt annet enn brann og redning til daglig, men rykker ut når alarmen går. Klokka 16.23 nest siste dag i juli lyder call out (alarmlyd) i 15 sekunder på samtlige nødradioer. Meldingen som følger er ikke til å misforstå; scenariet de har øvd på, men som de håpet ikke ville skje, er virkelighet. Fagbladet har kartlagt de mange involverte denne dagen, og hvordan de løste utfordringene. DEN UKRAINSKE TURISTBUSSEN har vært på veien i seks dager. De 38 turistene, to sjåfører og en guide har kommet til reisens høydepunkt: Møre og Romsdal med Trollstigen og Atlanterhavsveien. Vill og vakker, men nådeløs natur. Dagen startet i Gudbrandsdalen, fortsatte gjennom Romsdal, forbi Trollveggen, opp Trollstigen og ned mot Valldal. De nærmer seg det imponerende Gudbrandsjuvet. STEMNINGEN ER PÅ TOPP. Guiden, Galina Shipunova, sitter foran med sjåførene. Hun forbereder de siste postene på det tette programmet. Destinasjon er vakre Ulsteinsvik. Til Fagbladet beskriver hun senere: – Alt var FOTO WERNER JUVIK TEKST OLA TØMMERÅS 30. juli ble et skrekkscenario virkelighet i Valldal. Da alarmen gikk, rykket butikkmedarbeidere, tømrere og mekanikere, en kommuneingeniør, en gartner og en sjøkaptein ut. «Buss utfor veien. Den har rullet rundt på taket. Knust. Mange skadde.» 16.23 «Trollstigen. Buss utfor veien ved Gudbrandsjuvet. » fbaargang2016 fbseksjonFEL