| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 55 så perfekt denne dagen. Været var strålende. Alle var fornøyde. «Buss utfor veien. Den har rullet rundt på taket. Knust. Mange skadde.» Det blir slått trippelvarsling, det vil si at både brann 110, politi 112 og ambulanse 113 lytter samtidig på innringers anrop. Tor Ivar Sjåstad på alarmsentralen 110 i Ålesund starter «call out». I VALLDAL SENTRUM er det Olsok-feiring. Andreas Ødegård (19) spiller bass i bandet som underholder. Den unge tømrerlærlingen er også brannkorpsets nyeste medlem. Bandet har nettopp spilt siste låt da han ser at kollega Ove Indreeide (50) i brannkorpset begynner å løpe mens han lytter til radioen. – Jeg skjønte at noe alvorlig hadde skjedd, forteller Andreas. Han griper radioen han hadde lagt fra seg ved scenekanten. Minutter senere rykker han, Ove Indreeid og Anders Rem (37) ut fra Valldal brannstasjon. De skal bli første redningsteam på stedet. I AMBULANSEN i Valldal sentrum kaster Hillevi Maria Gjerde et blikk på nettbrettet. Hun ser lista over utkalte ressurser: ambulanser i Valldal, Rauma, Ørskog, Geiranger, Stranda, Sula og Ålesund. Luftambulansen i Trondheim, Ålesund, Førde og Dombås. Sea King fra Florø. DELTIDSSTYRKEN I UKANTNORGE Brann- og redningsstyrken i Norge består av 11.370 personer, hvorav kun 3348 er ansatt på fulltid. Mer enn 8000 deltidsansatte brannog redningsarbeidere jobber i andre yrker til daglig, men rykker ut når alarmen går. ULYKKEN Lørdag 30. juli sneier en buss inn i en møtende personbil like ved Gudbrandsjuvet på veien fra Trollstigen til Valldal. Sjåføren mister kontrollen, og bussen ender på taket nede i en skråning. I bussen er 38 ukrainske turister, to sjåfører og en guide. En av passasjerene omkommer, 16 er hardt skadd, fire alvorlig. Samtlige trenger tilsyn. De fleste har mindre skader. VEL BLÅST: Fra venstre: Odd-Martin Hoel, Odd Gunnar Hjelle, Ove Indreeid, Stig Rune Grønmo, Tor Jonny Håseth, Andreas Ødegård, Per Magnus Berdal, Lars Kjell Smoge, Anders Rem, Finn Audun Waldal og Arvid Frostad. Per Magnus Berdal. fbaargang2016 fbseksjonFEL