| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 57 «Når en slik alarm går, er det ikke tid til å tenke på alvoret. Alt dreier seg om oppgavene som venter, hvordan de skal løses en etter en.» OVE INDREEIDE, UTRYKNINGSLEDER/ LASTEBILSJÅFØR BRANN 110 • PÅ VAKT: Tor Ivar Sjåstad og Frank Austdal. • Ålesund brann- og redningsvesen rykker ut med tungt redningsutstyr. De har ti mil å kjøre. AMBULANSE 113 • PÅ VAKT: Steffen Fallevik. • KALLER UT: Ambulanser fra Rauma, Ørskog, Geiranger, Stranda, Sula, Ålesund. • Luftambulanse fra Ålesund, Trondheim, Førde, Dombås. • Sea King fra Florø. POLITI 112 • OPERASJONSLEDER MØRE OG ROMSDAL: Arild Reite. • Politiets innsatsleder på stedet, Jan Arild Austnes. Var på ferie i området. • Nærmeste politipatrulje kommer fra Sykkylven, 45 minutter fra stedet. AMBULANSE VALLDAL • PÅ VAKT: Hillevi Maria Gjerde med kollega Line Longva. Hillevi Maria Gjerde. Muritunet rehabiliteringssenter: 20 turister innkvarteres for natta. Valldal skole blir krisemottak. Hit kjøres de som ikke må til sykehus. Psykiatrisk sykepleier Vilma Lygnugariene er i kommunens kriseteam tar seg av turistene. KOMMUNENS TALSMANN: Varaordfører Per Magnus Berdal, brannmann og krisestedsleder. Sykehuset i Ålesund tar imot ti hardt skadde. Sykehuset i Molde tar imot seks hardt skadde. fbaargang2016 fbseksjonFEL