58 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | I SAMFUNNET | BEREDSKAP I UTKANTEN Den lange lista understreker alvoret. Meldingen er: «Ukjent antall hardt skadd, ukjent antall livløse, rundt 40 passasjerer i bussen.» Den sendes fra kollega Steffen Falkevik som har vakt på 113 Møre og Romsdal i Ålesund, ti mil lenger vest. Falkevik kjører selv ambulanse i Valldal og er lokalkjent. Det føles betryggende. Hillevi Maria Gjerde og Line Longva skal om kort tid bli første ambulanseteam på ulykkesstedet. – Kaos, er den umiddelbare beskrivelsen av skadestedet fra ambulanse-, brann og redningspersonell. – Likevel, det som møtte oss var som ventet, akkurat som vi har øvd og forberedt oss på, forteller Hillevi Maria Gjerde. NÅR FØRSTE TEAM FRA VALLDAL brannkorps ankommer, er Gjerde og Longva i gang med kartlegging og førstehjelp. Noen har kommet seg ut av den knuste bussen ved egen hjelp. De får et kjede rund halsen med en fargekode for prioritering; det haster med noen mens andre kan vente. To passasjerer er fastklemt, en henger opp ned – en kritisk situasjon. Valldal brannkorps har hydraulisk saks, spreder og sylinder. Ålesund er på vei med mer spesialisert utstyr til tungbilredning, men det må gå med bil. Lufttransport for tungredningsutstyr er etterlyst, men fins ikke. Totalt 11 medlemmer av Valldal brann- og redningskorps er på plass. Det er trangt og vanskelig å arbeide i den knuste bussen. Det skal bli mer komplisert; en passasjer har armen i klem. Armen sitter fast i en av bussens bærevegger. Veggen vil kollapse og knuse armen dersom de forsøker å skjære henne løs. De må hente fram all kunnskap, alt de har lært fra brannøvelser, kurs og fra sine yrker. De trenger gode løsninger nå. Med kreativ bruk av løftepute, lykkes de. Passasjeren blir brakt ut. FIRE LUFTAMBULANSER og en Sea King går i skytteltrafikk fra jordet ved siden av skadestedet. 16 hardt skadde, derav fire alvorlig, fraktes til sykehus i Molde og Ålesund. En er omkommet. En time og 35 minutter etter alarmen er samtlige turister tatt hånd om. Senere på kvelden sendes ytterligere fire til sykehus. VALLDAL SKOLE: Det er kveld. Kommunens kriseteam tar imot de resterende, de som ikke er sendt på sykehus. De fleste trenger hjelp med mindre sårskader og glassplinter og et vell av praktiske ting; kontakt med pårørende, sikring av reisedokumenter, forsikring, kontakt med ambassaden og bearbeiding av opplevelsen. På en knapp time har de fått inn mat, kaffe, drikke, pledd fra Valldal sjukeheim og klær fra folk. Tre tolker hvorav to er sykepleiere, er på plass sammen med kriseteamets to leger. Norddal kommune ble kåret til «Årets beredskapskommune» i 2008. Denne våren hadde de en øvelse med et svært likt scenario som dette. Nå er det eksamen. – Grundige planer og en løsningsorientert stab. Det er oppskriften, sier ordfører Arne Sandnes, men for folk i disse bygdene er det ikke veldig spesielt. – Vi har alltid levd med risiko for å bli rammet av naturkreftene; vi har snøskred på vinteren og konstant fare for store fjellras og tsunami. Historien forteller om hele bygder, folk og familier tatt av ras. Bygda ble hardt rammet av nyttårsorkanen i 1992 og av ekstremværet Dagmar for fem år siden. Trusselen om fjellskred i Geirangerfjorden med påfølgende tsunami, inspirerte til filmen Bølgen. For de fleste andre en spennende kveld på kino, her er det ramme alvor. – Folk her har beredskap i pannebrasken. Det er en del av livet, fastslår ordføreren. Han mener det er mye av forklaringen på at nødsituasjoner lar seg løse og at alle reagerer og deltar når det trengs. I SLUTTEN AV JULI er det fortsatt høysesong i Valldal, og samtlige hoteller er fylt til randen. Beredskapsansvarlig i Norddal kommune, Aud Lindis Ødegård, må finne en løsning for de 20 som ikke er sendt til sykehus. Muritunet rehabiliteringssenter i Valldal sentrum er sommerstengt, men denne lørdagen stiller staben på jobb. Samtlige turister har behov for tilsyn Psykiatrisk sykepleier Vilma Lygnugariene tar seg av dem utover natta. Hun er opprinnelig fra Litauen og lærte russisk på skolen i hjemlandet. I natt skal språkkunnskapene hennes bli viktig. Spesielt de eldre kan lite engelsk. Klokka 2.30 blir det stille på Muritunet. • Folk her lever med natur og vær som kan ramme nådeløst. De er vant med å forberede kriser. ARNE SANDNES, ORDFØRER FORLANGER BEDRE DEKNING Mellom ulykkesstedet og Trollstigen er det 11 kilometer uten noen form for mobilkontakt. Hadde ulykken skjedd litt tidligere, ville varslere måttet kjøre flere kilometer for å få kontakt med alarmsentralen. Norddal kommune forlanger at dekningssituasjonen er forbedret før neste turistsesong. Nær en million turister passerer stedet hver sommer. fbaargang2016 fbseksjonFEL