| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 59 TUNGREDNING: Odd Gunnar Hjelle demonstrerer utstyret brannkorpset har til å kutte. Ålesund er backup på tungredning, men de har ti mil å kjøre. LØSNINGSORIENTERTE: Ordfører Arne Sandnes er stolt av korpset i bygda. – Nettopp at medlemmene kommer fra så mange forskjellige yrker, gjør dem fleksible og løsningsorienterte, mener han. ØVE OG TRENE: I kveld er det trening på bruk av sikringsmidler. Ålesund brann- og redningsvesen står for instruksjonene. SAMLET INSPEKSJON: Alle medlemmer av korpset er med når vaktmester på helsesenteret forteller om de nye alarmsystemene. HØYE FORVENTNINGER: Gartner og varaordfører Per Magnus Berdal strammer hjelmen. Bak Stig Rune Grønmo. fbaargang2016 fbseksjonFEL