62 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | Stort sprang for digitaliseringen Direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, hadde følgende kommentar om it-satsingen etter styremøtet: – Satsingen gjør at vi kan gjennomføre moderniseringen på tre år, og dette vil bety et stort sprang for digitaliseringen i Helse Sør-Øst. Vi styrker pasientsikkerheten gjennom en sikker og stabil infrastruktur, og vår felles tjenesteleverandør, Sykehuspartner, kan bruke sine ressurser mer målrettet mot å understøtte sykehusenes behov for it-tjenester. Vår utredning viser at vi kan hente ut betydelig gevinst ved å inngå en slik avtale. Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer. Thomas Bagley, direktør for teknologi og eHelse ved Helse Sør-Øst, understreker at Sykehuspartner vil fortsette å være tjenesteleverandør for Helse Sør-Øst og i tillegg vil eie kontrakten med det eksterne selskapet. – Dette har ikke vært en enkel sak, men det å finne en strategisk partner vil styrke Sykehuspartner. det gjør dem i stand til å gjennomføre moderniseringen, sier han. I SAMFUNNET / IT PÅ ANBUD PRIVATE INN: – Gjennom samarbeidet med en ekstern tilbyder vil Sykehuspartner være i stand til å gjennomføre nødvendig modernisering, sier Thomas Bagley, direktør for teknologi og eHelse ved Helse Sør-Øst. FOTO: ERIK M. SUNDT runden med oppsigelser fikk de ansatte valget mellom å bli vikarer for vikarbyrået Adecco eller bli sagt opp på dagen, uten sluttvederlag. SELSKAPENE GÅR SAMMEN I vår mottok Helse Sør-Øst melding om at CSC og deler av Hewlett Packard Enterprises akter å slå seg sammen. Om konkurransemyndighetene tillater sammenslåingen er fremdeles ikke klart, ifølge Thomas Bagley, direktør for teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst. Både Hewlett Packard Enterprises, CSC og Helse Sør-Øst har valgt å la være å kommentere opplysningene overfor til Fagbladet. IT-PRIVATISERINGEN I HELSE SØR-ØST • Helse Sør-Øst skiller ut store deler av it-driften ved helseforetaket. • Kontrakten kan ha en verdi opp mot sju milliarder kroner. • Vedtaket om privatisering skjedde mot stemmen til LOs konserntillitsvalgt i styret. • De eksterne selskapene det står mellom er Hewlett Packard Enterprise og Computer Sciences Corporation. fbaargang2016 fbseksjonFEL