68 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | E-POST: DEBATT@FAGFORBUNDET.NO Debatt Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer, maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. INGEN RABATTER Pensjonist etter særavtale PENSJONIST Forskjellsbehandling DYRT: Hvor ble det av tilskuddet til de eldres tannhelse? COLOURBOX Leste i Fagbladet nr. 6 om Astrid Gravingen som kan ta mange vakter som pensjonert helsefagarbeider. Jeg, som er pensjonert sykepleier, kan jobbe kun 19,9 prosent per måned ifølge KLPs nye regler fra 1. april i år. Jeg lurer på hva sykepleierne har gjort galt siden vi blir behandlet på denne urettferdige måten? Bergen kommune skriker etter vikarer, og jeg liker å jobbe, men kan ikke. Teresa Millak Det viser seg at pensjonister som slutter med særavtale, ikke sidestilles med pensjonister som har 67 år som pensjonsalder. Vi som har gått av med særavtale, får ikke de samme rettighetene til honnørrabatter som uføre og 67-årspensjonister. Inntektene blir mindre ved pensjon etter særavtale også, og burde likestilles med andre i honnørordningen. Torill, 65 PENSJONIST Ønsker gratis tannbehandling Jeg er pensjonist, 78 år og skilt. Ofte leser jeg at pensjonistene i Norge har det så godt. De selger huset, bor i Spania om vinteren, har overflod av alt. Kjører store nye biler, har hytte eller bobil. Jeg leser sjelden om sånne som meg; må leie leilighet, og pensjonen skal dekke utgifter til mat, regninger, lege, tannlege og gaver til barn, barnebarn og oldebarn. For et par–tre år siden ble jeg så glad – jeg leste nemlig at pensjonister over 75 år skulle få tilskudd til tannbehandling. Jeg ringte tannlegen med en gang, og undersøkelsen var faktisk gratis. Jeg ringte igjen i fjor for ny time, men fikk da høre at «tilskuddet hadde falt bort nesten før det var kommet». Hva betyr dette? Tennene er jo det siste som blir prioritert når man har dårlig råd. Det er veldig trist. Også håret forblir ustelt, og garderoben blir kun fornyet når det er salg. Hvorfor skal det være sånn? Skjønner ikke politikerne at skilte, enker, enkemenn og andre enslige må ta alle utgifter alene, vi har ingen å dele de med . Og ferie – det er det bare å se langt etter. Det er sjelden jeg klager, men så nå en anledning til å få sagt min mening. Reidun Eline Hovdsveen fbaargang2016 fbseksjonFEL