| 2| 020161 6| 0| 84 || FFAGBLLADETT ~ 69 I DENNE SEKSJONEN: Mellom oss OMSORG | SAMHOLD | SOLIDARITET NY I FORBUNDET S 71 Regjeringen må bevilge mer penger til sysselsetting, før høy arbeidsløshet og et usikkert arbeidsmarked fester grepet, mener forbundsleder Mette Nord. S 72 Takket være et stipend fra Fagforbundet, fikk Ebru Ates råd til å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. S 76 Dekker innboforsikringen fuktskader, og bryter nøkkelbokser med sikkerhetsforskriftene? S 82 Statsviter og miljøarbeider Lasse Skurtveit er lidenskapelig opptatt av parsellhagen sin. 352.054 var medlemmer i Fagforbundet 1. september. Det er 6446 flere enn på samme tid i fjor. Kristin Skulbørstad Beistad (25) JOBB: Skoleassistent, Skjelstadmark oppvekstsenter, Stjørdal. Medlem siden september 2016. – Hvorfor meldte du deg inn i Fagforbundet? – Etter at vikariatet jeg hadde her på oppvekstsenteret gikk ut, har jeg jobbet som tilkallingsvikar. Jeg har ingenting fast på papiret, så da tenkte jeg det ville være fint å ha en fagforening i ryggen om noe skulle skje. I tillegg er forsikringen gjennom LO favør et pluss med medlemskapet. – Hvordan fikk du informasjon om Fagforbundet? – Dette er første gang jeg er med i en fagforening. Det var andre som jobber her, og som selv er medlemmer, som mente at jeg også burde melde meg inn. FOTO: PRIVAT FOTO: ANITA ARNTZEN fbaargang2016 fbseksjonFEL