70 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | AKTUELT / MELLOM OSS SKJER I FAGFORBUNDET Les mer om aktivitetene på fagforbundet.no ØNSKER Å VERVE ANSATTE I SERVICESEKTOREN * I prosjektet «Kampanje i servicesektoren » gir LO flere forbund litt ekstra drahjelp i det vanlige vervearbeidet. Fagforbundet har ansatte i apotek, velværebedrifter og i privatiserte deler av sykehusdriften som målgruppe. Vervingen skal rettes mot servicedelen av sykehussektoren, eksempelvis IT, innkjøp, bygg og personal/HR. I tillegg skal det satses inn mot kjøpesentre som har ansatte innenfor frisør, hudpleie og velvære. Også ansatte på apoteker både i og utenfor helseforetakene er mål. I servicesektoren er det lav orga- nisasjonsgrad, og mange arbeidsplasser er uten tariffavtale. Rundt 1,2 millioner jobber i denne sektoren her i landet. De største bransjene er varehandel, reiseliv og renholdsbransjen. Bare en av fem av disse er fagorganisert, mens halvparten av den totale arbeidsstyrken er fagorganisert. Prosjektet har som mål å få 4000 nye medlemmer og 100 nye tariffavtaler. Fagforbundet vil sammen med flere andre LO-forbund verve flere medlemmer i servicesektoren. NYE TIDER – UTEN ALMANAKK * Ny teknologi, bruk av kalender på mobil og egne håndbøker med almanakkdel for mange yrkesgrupper, gjør behovet for medlemskalender mindre. Det er derfor vedtatt at fra og med 2017 sendes ikke lenger almanakken ut til medlemmene. Kostnadene for produksjon og utsending forsvarer ikke nytteverdien almanakken har. LO og flere andre forbund lager heller ikke lenger almanakk. Vi beklager beslutningen overfor dem av medlemmene våre som fortsatt bruker almanakken, og for at dere fortsatt skal kunne få almanakk, er det laget et begrenset opplag. De som fortsatt ønsker den, får derfor et eksemplar gratis ved kontakt med Fagforbundets nettbutikk: http://nettbutikk. fagforbundet.no/ Du kan også ringe og bestille på telefon 21 07 25 93. 4–6/10 Ledertreningsprogram for rådmenn, Raumergården. 13–14/10 Kurs i forvaltning, drift og skjøtsel av grønne arealer. 19–20/10 Konferanse om klima og vann i samarbeid med NTNU. 31/10–1/11 Barnehagekonferanse for ansatte i PBL-området i Oslo. 1/11 Konferanse på IKT-området i regi av LO-IKT, Oslo. 1–2/11 Fagdager for kirketjenere med plenumsforedrag og parallelle seminarer, Gardermoen. 3/11 Kurs med temaet «En verdig gravferd», om praktiske konsekvenser av endringene i gravferdsloven. Kurset er godkjent som en del av Gravplasskolen 2. 2–4/11 Ledertreningsprogram for ledere uten personalansvar, Gardermoen 7–8/11 Samspillkonferanse for helsefagarbeidere, helsesekretærer, sykepleiere og ledere i helse- og omsorgstjenesten, Tromsø. FOTO: NINA HANSSEN fbaargang2016 fbseksjonFEL