74 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | barn før jeg kom til Norge, men det er noe jeg trives godt med. Det er meningsfylt å følge barnas utvikling, og det er fantastisk at barna blir så glade for å se meg hver morgen, sier Ates og ler. DRØMMER OM Å BLI FØRSKOLELÆRER Hun tror mange innvandrere er i samme situasjon som hun selv var. – Det er mange som kommer til Norge uten formell utdanning og som ikke har råd til å ta studier fordi de må jobbe. Jeg anbefaler flere å melde seg inn i Fagforbundet og benytte seg av stipendordningene, sier Ates. Fagbrevet hun fikk før sommeren gir også formell studiekompetanse. Nå er drømmen å ta høgskoleutdanning. – Jeg vil bli førskolelærer, men venter nok til barna mine er blitt litt eldre. Jeg trives kjempegodt i jobben min nå. * MELLOM OSS / UTDANNINGSSTIPEND DETTE KAN DU SØKE STØTTE TIL • Kursutgifter, semesteravgift • Lærebøker, materiell og kopiavgifter • Eksamensutgifter • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) • Engangsstøtte til datatekniske hjelpemidler: 25 prosent dekkes, inntil 2500 kroner. • Engangsstøtte til dokumentert påkrevd arbeidstøy: 25 prosent dekkes, inntil 2500 kroner. Følgende dekkes ikke: • Tapt arbeidsfortjeneste • Reiseutgifter • Diett/mat FAGFORBUNDETS STIPENDORDNING • Yrkesaktive som har vært medlem i Fagforbundet i minst et halvt år, kan få stipend til både grunn-, videre- og etterutdanning, samt kortere yrkesfaglige kurs. • Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter – maks 12.000 kroner per kalenderår. • Fagforbundet deler hvert år ut 25 millioner kroner i stipend fordelt på rundt 4000 medlemmer. Dette kan du få stipend for: • Utdanninger ved universiteter og høgskoler • Utdanning ved Nokut-godkjente fagskoler • Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer • Praksiskandidatopplæring • Yrkesfaglige kurs • Lese- og skrivekurs med data Jeg trodde ikke jeg skulle klare det da jeg startet, men det gikk bra. MER TID TIL BARNA: Datteren Ronja (1 •••) er glad for at mamma er ferdig med kveldsundervisning. Hun har begynt i barnehagen hvor mamma Ebru jobber. fbaargang2016 fbseksjonFEL