76 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | E-POST: BARESPOR@FAGFORBUNDET.NO Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. FAGBLADETS EKSPERTPANEL RÅTESKADE ETTER LEKKASJE VED PIPA ?Vi fikk en lekkasje i pipa og ordnet dette så snart vi kunne med ny pipehatt. Da vi etter noen måneder fjernet en list fordi vi skulle male veggen, så vi at det hadde vært lekkasje i pipa over lengre tid. Det var råte og fuktskade under gulvet. Er dette noe hjemforsikringen gjennom forbundet dekker? A.Ø. SVAR: Dette er ikke noe som blir dekket av en kollektiv hjemforsikring eller innbo generelt. Dette er noe som eventuelt kan bli dekket av en husforsikring. Innboforsikringen dekker ikke gulv, vegger, tak. Ta kontakt med skadeoppgjørsavdelingen der dere har husforsikringen deres. Det samme gjelder dersom dere bor i leilighet. Magne Gundersen, forbrukerøkonom NØKKELBOKS OG FORSIKRING ?Jeg har montert en nøkkelboks med kodelås på veggen ved inngangsdøra. Er dette i strid med sikkerhetsforskriftene slik at det kan føre til bortfall av erstatning? P.L. SVAR: Nei, en slik nøkkelboks bryter ikke med sikkerhetsforskriftene. Nøklene ansees som innelåst og utilgjengelig for uvedkommende. Unntaket er hvis du glemmer å låse boksen, men det gjelder jo også hvis du ikke låser inngangsdøra. Magne Gundersen, forbrukerøkonom EGENANDEL PÅ FORSIKRING ?Hvorfor må vi betale 3000 kroner i egenandel på forsikringen når vi er blitt alene? Da vi var to, slapp vi egenandel. Vi som er alene har jo like mye utgifter som to. J.F. SVAR: Det er lett å argumentere både for og imot ordningen. I de fleste LO-forbundene er det ikke mulig å reservere seg mot kollektiv hjemforsikringen. Det vil si at husstander med to LO-medlemmer må betale 840 kroner to ganger i 2016. De betaler dermed et beløp tilsvarende egenandelen på 3000 kroner etter ca. 3,5 år. Mange par opplevde det som urimelig. Derfor har vi landet på at ingen egenandel er en rimelig kompensasjon for de som betaler alt to ganger. Morten Helland, fagansvarlig forsikring Fagforbundet LEKKASJE: Innboforsikringen dekker ikke skader på bygningsmassen. fbaargang2016 fbseksjonFEL