| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 77 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ?En ansatt har et helseproblem og ønsker redusert arbeidstid. Det passer best for henne å jobbe tirsdag, onsdag og torsdag. Hun har erklæring fra legen om at dette er den beste ordningen. Vi andre får færre muligheter til å avspasere på enkelte fredager og få en tiltrengt langhelg innimellom. Er det lederen eller arbeidstakeren/legen som bestemmer dette? M.T. SVAR: Bestemmelsen om arbeidstakere som har særskilt behov for tilrettelegging finner du i arbeidsmiljøloven § 4-6. Tilretteleggingstiltak kan være endrete eller tilpassede oppgaver, tekniske hjelpemidler eller endring i arbeidstida. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å finne tiltak som passer. Arbeidsgiver har også ansvar for alle andre arbeidstakere, og at det er en bemanning som svarer til de oppgavene som skal løses. Så det enkle svaret er at det er opp til arbeidsgiver å legge en arbeidsplan som både tar hensyn til tjenestene som skal leveres, og samtidig til arbeidstakerens helse. I en barnehage var det tilsvarende ønsker og behov. Lederen i barnehagen stilte seg velvillig til redusert arbeidstid hvis noen trengte det av sosiale eller helsemessige grunner. Men ingen fikk fast fri på mandag og fredag. De dagene ønsker mange å bruke til avspasering, og det ville være urimelig om de faste ansatte med hundre prosent stilling aldri ville kunne ta langhelg fordi bemanningen var spesielt lav akkurat disse ukedagene. Arbeidsmiljøloven § 4-6 gir ikke anledning til å redusere det gode arbeidsmiljøet for alle andre arbeidstakere. Får alle andre unødvendige belastninger som følge av tilrettelegging, kan resultatet bli at de «friske» uten spesielle tilretteleggingsbehov i neste omgang får et behov for tilrettelegging, og på den måten endrer arbeidsplassen seg i en nedadgående spiral. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Morten Helland Forsikring Spørsmål om forbundets forsikringsordninger. Hvem bestemmer fridagene? fbaargang2016 fbseksjonFEL