2 ~ FFAAGGBBLLAADDEETT || 90 4| 2| 021061 6| | Innhold 9|2016 FAGBLADET Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 www.fagbladet.no Send tips til tips@fagbladet.no ADRESSEENDRING medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. Forsidefoto: Werner Juvik ISSN 2464-4269 16 Allsidig arbeidshverdag for helsesekretærer på sykehus. 19 Unge norgesmestere i Yrkes-NM. 20 Eget seniorsenter kun for eldre med utviklingshemning. 30 Ny organisering ga sju nye, faste barnehagestillinger. 44 Nytt prestisjebygg skremmer elektrikere. 46 Skjemt og alvor om flyktningkrisa. 54 Lærer demokrati gjennom lek og moro. 68 Fagforbundet bak nytt studium i innovasjon. 72 Tysk fagbevegelse imot ny handelsavtale med USA. 24 «Når Mira har fått på seg uniform, er hun på jobb. Da skal hun skape gode øyeblikk.» Sju år gamle Mira sørger for lavere blodtrykk blant beboerne på Nome sjukeheim. FOTO: ERIK M. SUNDT fbaargang2016 fbseksjonFEL