| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 3 LØPER MARATON MED SØPLA Arbeidsvilkår gikk i søpla sammen med nytt anbud på renovasjon i Oslo. Renovatørene jobbet tidlig og sent, men søpla fløt. KIRSTI KNUDSEN | ANSVARLIG REDAKTØR NÅ GJELDER DET MER ENN FØR FASTE SPALTER FAGFORBUNDETS RYGGRAD Jan Aksel Espedal er en av Fagforbundets snaut 20.000 tillitsvalgte. Det er flere enn mange forbund har medlemmer. FORTSATT GLØDENDE Ebba Louise Wergeland ble nylig pensjonist, men folkehelselegen er fortsatt aktivist. 5 Fanesaken 15 Matpakka mi 29 På fagbladet.no 60 KRONIKK: Norge må si nei til atomvåpen 64 Debatt 67 Forbundslederen 76 Bare spør 78 Oss 80 Kryssord 81 Eriksens skråblikk og Petit 82 ETTER JOBB: Spiselig hobby 84 EN AV OSS: Fra slam til vann 10 34 48 «ET BUDSJETT FOR FLERE JOBBER, bedre velferd og en trygg hverdag.» Dette er regjeringens mål med statsbudsjettet for 2017. Ser vi på tallene, er det ikke lett å se sammenhengen – og umulig å holde tilbake spørsmålet: En tryggere hverdag for hvem? Tidligere i høst meldte statsminister Solberg at det norske folk må belage seg på innstramninger. Men det gjelder tydeligvis ikke alle. Når formuesskatten igjen reduseres med 500 millioner, er det grunn til å merke seg at årets skattekutt ga de rikeste en gevinst på over 2000 kroner – hver dag. Folk flest fikk en femmer. Nå er et statsbudsjett en komplisert sak, men det er en nærliggende tanke at neste år skal de fattige igjen bidra til at noen blir enda rikere. Fem millioner tas fra barnetillegget til uføre. 175 millioner kommer fra kronisk syke gjennom egenandeler på fysioterapi. Fri rettshjelp får et kutt på 22 millioner, og tre millioner tas fra tilskuddet til Fagforbundets og Norsk Folkehjelps informasjonssenter for au pairer. Er ikke folk flest snart lei av at profitt for de få er det overordnede og altoverskuende målet for politikerne? At vannkraft og jernbane selges ut? At barn ikke lenger skal få gratis tannbehandling? At Norge er i ferd med å bli en versting i asylpolitikken? Den siste stortingsperioden kan bli stående som skammens år i norsk politikk, der grådigheten fikk fritt spillerom. Det er opp til oss å sette en stopper for galskapen. FOTO: WERNER JUVIK FOTO: EIVIND SENNESET FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN fbaargang2016 fbseksjonFEL