4 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | – Nei. I distriktene kan det lett bli for lange avstander til for eksempel offentlige kontorer. Audhild Rogdo, agronom, Aurland – Jeg tror ikke det. Selv bor jeg i Norges største kommune som er inndelt i 15 bydeler, hver av dem er som en egen kommune. Ole Gabriel Karlsen, barnehageansatt, Oslo – Ja, men innbyggerne må selv bestemme om kommunen de bor i skal slås sammen med en annen. Elisabeth Kristiansen, helsefagarbeider, Fredrikstad – Nei, hvis kommunene blir for store, mister vi nærheten og muligheten til å nå fram og påvirke. Dagfinn Gjerde, biblioteksjef, Kirkenes AKTUELT FAGFORBUNDET TIL KAMP MOT LOFOTOLJE *Arbeiderpartiet får sterk motstand når Fagforbundet går imot oljeboring i Lofoten. LOs største forbund vil nemlig verne Lofoten og Vesterålen. Fagforbundet har sendt sin innstilling til vårens LO-kongress, der de bryter med den såkalte oljelinja. I innstillingen heter det blant annet: «For å begrense temperaturutviklingen, må mye av verdens, også Norges, fossile ressurser bli liggende urørt. En satsing på å utvikle nye arbeidsplasser som tar i bruk ren energi, vil være avgjørende for å skape et lavutslippssamfunn.» Forbundsleder Mette Nord bekrefter overfor VG at de sårbare områdene Fagforbundet tenker på, er Lofoten og Vesterålen. Dette er et brudd med vedtaket på LO-kongressen for fire år siden som ba om konsekvensutredning av oljeutvinning i disse områdene. *Vikarbyrået Orange Helse har bedt Bergen tingrett om å hindre kommunen i å kunne publisere rapport om lønnsog arbeidsvilkårene for selskapets medarbeidere. – Det er skremmende at et privat selskap prøver å få en rettslig kjennelse på at en kommune skal stoppe en forvaltningsrapport, som de er pålagt å gjøre i henhold til forskrift. Kommunen er pliktig til å følge opp innleides lønns- og arbeidsvilkår, sier Roger Heimli, medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg. Rapporten har vært bebudet lenge, og utsatt flere ganger, men skulle etter planen legges fram om kort tid. Nå har imidlertid Orange Helse bedt Bergen tingrett om å hindre kommunen i å kunne publisere den. Leder for innkjøpsseksjonen i Bergen kommune, Birgitte Gullestad, sier til Bergens Tidende at kommunen er varslet om at Orange Helse har sendt krav om en midlertidig forføyning til Bergen tingrett. Hun sier at rapporten er en helt ordinær etterkontroll av tre kontrakter kommunen har hatt med Orange. To av avtalene er avsluttet. VIKARBYRÅ VIL STANSE GRANSKINGSRAPPORT ER DET FOR MANGE KOMMUNER I NORGE? Gjennom den pågående kommunereformen ønsker regjeringen å redusere antall kommuner fra 428 til 387. FOTO: VEGARD VELLE FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN fbaargang2016 fbseksjonFEL