| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 5 Hva er din fanesak? – I snart 40 år har jeg drevet med svømmeundervisning for funksjonshemmede. Det startet med at jeg hadde ordinære svømmekurs. En dag fikk jeg en henvendelse fra moren til en utviklingshemmet gutt som ønsket at sønnen skulle lære å svømme, så han begynte på et av kursene. Jeg gjorde nok mye feil den gang, og har vært selvlært på et felt hvor jeg måtte gå opp terrenget selv. I dag lærer jeg for det meste opp nye instruktører, og jeg lager også undervisningsmateriell. Hva er det som driver deg? – Jeg har aldri skjønt hvorfor noen ikke skal få være med på ting bare fordi de er litt annerledes enn flertallet av befolkningen. Jeg vil gi folk muligheten til å klare seg selv. Vann er et element alle kan være i, og drivkraften min har vært å gi alle muligheten til selvstendighet i vann. Selv rullestolbrukere som er pleietrengende, kan klare seg alene i vannet hvis de får rett opplæring. Jeg har blitt kjent med mange fine folk og koser meg med dette. Hva betyr din innsats som frivillig i den store sammenhengen? – Veldig mange har fått muligheten til å utnytte vannet som element, fått føle på det å være selvstendig og frigjøre seg fra andre mennesker. «ALLE KAN HA GLEDE AV Å VÆRE I VANN» MIN FANESAK / SVØMMEKURS NAVN: Trude Halvorsen ALDER: 57 år JOBB: Utdannet hjelpepleier, er i dag virksomhetstillitsvalgt i bemannede boliger i Tønsberg kommune. FAMILIE: Samboer, to barn. TEKST: SIMEN AKER GRIMSRUD FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2016 fbseksjonFEL