6 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | AKTUELT MILLION-BETALING TIL RENHOLDERE *Minst sju renholdere i Porsgrunn har i flere år fått mindre lønn enn de hadde krav på. Nå får de til sammen rundt en million i etterbetaling. Det var Fagforbundet som tok opp saken, og kravet kan gjelde flere ansatte i kommunen. Fem av renholderne har ifølge Fagforbundet fått 861.000 kroner. – Jeg er svært glad for at Porsgrunn kommune har tatt saken på alvor, sier leder i Fagforbundet Porsgrunn, Tore Nygaard (bildet), til forbundets nettside. Feilen ligger i at renholderne i flere år ikke har fått betaling som de ifølge avtaleverket skal ha for å arbeide i flere bygg på ulike steder i kommunen. --- – NEI TIL PRIVATE KRAFTKABLER *Hvis stortingsflertallet går inn for å tillate private kraftselskaper å bygge kraftkabler til utlandet, kan det føre til at vi må betale mer for nettleie og strøm, ifølge Fagforbundet, Industri Energi og Pensjonistforbundet. Verdier vil flyttes ut av landet, mens kraftkostnader og nettleie økes for husholdninger hos enslige, pensjonister og småbarnsfamilier med svært ulik betalingsevne. De aller fleste kommuner får redusert statlig finansiering til helse, omsorg, utdanning og samferdsel, samtidig som kraftkostnader for å drifte disse vitale tjenestene vil dobles, heter det i uttalelsen fra de tre organisasjonene. En av to får nei til større stilling *Mange er for sent ute med å sende krav om større stilling til Tvisteløsningsnemnda. Lovendringen som gir deltidsansatte rett til å kreve stillingstørrelsen de faktisk har jobbet det siste året, har ført til et skred av saker til Tvisteløsningsnemnda. 350 ansatte som har fått avslag fra arbeidsgiver på kravet om større stilling, har klaget saken inn til nemnda. Loven stiller to kriterier for at du skal kunne kreve større stilling: Merarbeidet må ha vært jevnlig utført de siste 12 månedene, og behovet for merarbeid må fortsatt være til stede. Halvparten av de behandlede klagene til nå er avslått. Fristen for å bringe saken inn for Tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet. 25 av sakene har blitt avvist fordi klageren ikke holdt tidsfristen. – At en tredel har sendt inn saken sin for sent, er for mange. Her må vi gjøre en bedre jobb med å informere medlemmene, sier Roger Heimli i Fagforbundets ledelse. STØRRE STILLING: Mange av sakene som er sendt til tvisteløsningsnemnda kommer fra deltidsansatte i helse- og omsorgssektoren. FOTO: TRI NGUYEN DINH FOTO: KARI-SOFIE JENSSEN fbaargang2016 fbseksjonFEL