| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 7 INGEN ALMANAKK * Fagforbundet har vedtatt at det ikke lenger skal sendes ut almanakk til medlemmene. Kostnadene for produksjon og utsending forsvarer ikke nytteverdien. Det lages et begrenset opplag, og du kan bestille ett eksemplar på http://nettbutikk.fagforbundet.no/ eller på telefon 21 07 25 93. --- FLERE BLADER I SAMME HUSSTAND? *Etter omleggingen av Fagbladet tidligere i høst, får alle medlemmer nå helt like blader. Det betyr at der det er flere medlemmer i samme husstand, får dere flere eksemplarer av samme blad. Dersom dere ikke ønsker det, ta kontakt med tillitsvalgt og få vedkommende til å krysse av i Fane2 (medlemsregisteret). --- ARBEIDSVILKÅR OG FOLKESTYRE UNDER PRESS *Skandinavisk Velferdskonferanse går av stabelen i Oslo 14. og 15. november. – Her samles hundrevis av deltakere for å gjøre opp status for «den nordiske modellen», sier Helene Bank (bildet) i For Velferdsstaten, som er en av arrangørene. – Vi utveksler erfaringer og analyser, og identifiserer felles utfordringer. Vi ser på hva som er likt, hva som er forskjellig FÆRRE TAR VIDEREUTDANNING *Stortingspolitikere reagerer på at Hewlett Packard Enterprise i en sjuårsperiode skal utvikle IT-tjenestene ved Helse Sør-Øst. Kontrakten er en av de største i sitt slag i Europa og kan være verdt opp mot seks milliarder kroner. Både ansatte i Sykehuspartner og flere fagorganisasjoner har protestert. Fagbladet har fulgt saken tett, og nå kommer også den politiske opposisjonen på banen. – Dagens situasjon er uholdbar. Outsourcing av IT-tjenester er feil vei å gå i sykehusene, mener Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. – Dette er en veldig stor og uoversiktlig sak, med enorme konsekvenser for hele sykehusorganiseringen. Fungerer ikke IT-systemene, vil en rekke uforutsette problemer dukke opp i helseomsorgen, sier Senterpartiets Per Olav Lundteigen. – Konkurranseutsettingen er en gigantisk tabbe, og vi bør reversere den, mener Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsperson for SV på Stortinget. SKEPTISKE POLITIKERE AKTUELT 6% 8% 10% 12% 4% 2% 14% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0% Kvinner Menn Andel kvinner og menn 22–59 år som har deltatt i formell videreutdanning synker til tross for at arbeidslivet stiller høyere krav til kompetanse. KILDE: SSB FOTO: SIRI HARDELAND SKEPTISKE: Fra venstre Per Olav Lundteigen (Sp), Torgeir Micaelsen (Ap) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). fbaargang2016 fbseksjonFEL