I DENNE SEKSJONEN: | 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 9 TRE TING EG IKKJE GREIER MEG UTAN På jobb STOLTHET | RETTIGHETER | FELLESSKAP | ARBEIDSGLEDE 1 *Hanne Åmellem (28) er pleiemedarbeidar ved Sundheimen på Sotra der ho har jobba i åtte år. I fjor vart ho kåra til årets assistent i Hordaland. «Hanne er alltid positiv, ho er kunnskapsrik, ho er fleksibel og raus,» heiter det mellom anna i grunngjevinga for prisen. HANDSPRIT Eg desinfisererer hendene minst 50 gonger på ei vakt. Det tar mindre tid enn handvask, og hindrar smitte både for bebuarane og oss. ELEKTRISK HEIS Vi sparer oss for mange tunge løft når vi kan bruke takheis eller ståheis på å forflytte pasientar. SJUKESENGER Regulerbare senger er heilt nødvendig for at vi skal kunne gjere jobben vår. Aller mest fordi dei sparer ryggane våre under stell og løft. S 16 I Helse Nord-Trøndelag er helsesekretærene igjen etterspurt – nå som støtte for lederne. S 20 På Håstein seniorsenter opplever eldre med utviklingshemning et godt og inkluderende fellesskap. S 24 Besøkshunder skaper gode øyeblikk på Nome sjukeheim.S 30 Faste stillinger gir trygghet både for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og de ansatte. FOTO: KATHRINE GEARD FOTO: PRIVAT 2 3 fbaargang2016 fbseksjonFEL