12 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | AVFALL I OSLO • Veireno vant anbudskonkurransen med et bud på 420 millioner kroner, 81 millioner lavere enn Norsk Gjenvinning som var nest billigst. • Kontrakten ble signert av det borgerlige byrådet noen dager før det gikk av i fjor. Pris ble vektet med 75 prosent, oppdragsforståelse med 15 og miljø 10 prosent. • Anbudet inneholdt sterke miljøkrav, og samtlige biler skal gå på biogass. « Dette gjentar seg hver eneste gang en tjeneste skal ut på anbud. STEIN GULDBRANDSEN, LEDER AV SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK FULL STOPP: Trikkene sto i kø mens stressede renovatører løp fram og tilbake. FØRSTE UKA: Renovatørene i Veireno kjempet hardt med maratondager hele den første uka og helga. Likevel fløt avfallet mange steder mandag morgen. GA INSTRUKSJONER: Kenneth Thon og hans kollegaer på mottaket, måtte mase om bruk av verneutstyr. De ga også rådville renovatører instruksjon i hvordan å tømme bilene. PÅ JOBB / AVFALLSPROFITØRER og klager over manglende opplæring. Problemene løses etter prøve- og feilemetoden. En halv time tidligere kløyvde en renovatør tommelen i kompresjonsluka mens han strevde med mekanismen. Ei uke senere: Lokalpressen i Oslo fylles med saker om overfylte beholdere og uframkommelige portrom, til tross for at renovatørene har kjørt ekstra gjennom helga i et forsøk på å komme à jour. – Et stort antall avvik er som ventet i oppstartsperioden, sier kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i Renovasjonsetaten, som lover forbedringer. KJØRTE HARDT OG LØNNSOMT Da Veireno overtok hele Oslo, var det gått nøyaktig ett år siden selskapet overtok Vesar-anbudet, som dekker ti av tolv Vestfold-kommuner. Oppstarten i Vestfold ble kjent som beinhard. Ansatte sluttet og fortalte om et umenneskelig tempo. Timelistene viste en rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene. I de 28 timelistene Fagbladet har fått, er det 80 arbeidsdager på mer enn 13 timer – opptil 17 timer og 45 minutter sammenhengende kjøring. Det er seks tilfeller av mer enn 69 timer, opptil 82 timers uke. Samtidig som Arbeidstilsynet ilegger selskapet pålegg, ble årsregnskapet etter første driftsår i Veireno avsluttet. Konseptet er lønnsomt. Eier og direktør Jonny Enger innkasserer et utbytte på åtte millioner kroner. Det er i tillegg til direktørlønna på 2,6 millioner kroner. VEIRENO • Kom for fullt inn i renovasjonsmarkedet høsten 2014 etter oppkjøp av Mathiesen renovasjon på Hadeland. Med på kjøpet fulgte kontrakter i Skedsmo og Nittedal. • I fjor vant selskapet Vesar-anbudet i Vestfold og hele Oslo. fbaargang2016 fbseksjonFEL