| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 13 Veireno-direktør Jonny Enger forsikrer at de ikke presser en eneste ansatt til å jobbe mer overtid enn tillatt. Etter tre uker med søppelkaos i Oslo, sto tillitsvalgt for Norsk Transportarbeidforbund i Veireno, Vytautas Usinskis, fram. Han fortalte om press for å jobbe umenneskelig lange dager. Ifølge ham var Oslo på vei til å få samme tilstander som i Vestfold året før. Dette avviser Veireno-direktør Jonny Enger. – VILLE LÆRE RUTENE – Ingen av våre ansatte blir pålagt overtid ut over lovens rammer, men flere har ønsket å arbeide noe mer for å lære sine ruter, forklarer han. Han legger til at Veireno har full oversikt over alle arbeidstimer i sitt elektroniske system. Både han og HR-direktør Kirsten Bates avviser at de ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring. Arbeidsulykken første dag forklarer de med at den ansatte brøt HMSregler, som han skal ha kjent godt. NYTT GIR FRUSTRASJON – Det er ikke uvanlig at det oppstår frustrasjon ved bruk/implementering av nytt utstyr, kommenterer Veireno-direktør Jonny Enger overfor Fagbladet. Like før Fagbladet gikk i trykken, forelå Arbeidstilsynets rapport fra ulykken. Den avdekket at det ikke eksisterte verneombud i selskapet og at ansatte ikke hadde eller brukte verneutstyr. Verken Veireno eller oppdragsgiver Renovasjonsetaten i Oslo kommune har ønsket å kommentere dette. SØRGELIG UTVIKLING – Vi ser dette hver eneste gang en tjeneste skal ut på anbud. Det er sørgelig, sier leder av seksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen. Han mener stresset de ansatte blir utsatt for, og problemene for innbyggerne, er unødvendige. Det fins ingen regler som hindrer kommunen å drifte i egenregi. – Ved hvert anbud presses prisene, og da blir det ikke rom for skikkelig opplæring, lønns- og arbeidsforhold presses og innbyggerne opplever dårligere service, kommenterer Guldbrandsen. Sto på dag, kveld og helg DIRIGERTE: Glenn Ingebretsen stoppet flere som hoppet opp på kanten for å tømme bilen manuelt. – Livsfarlig. De har ikke fått nok opplæring, mener han. fbaargang2016 fbseksjonFEL