16 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | Etter to år som prosjekt, er helsesekretærene som støtter lederne blitt en fast ordning ved sykehusene i Levanger og Namsos. – Oppgavene er interessante, mangfoldige og utfordrende. Det er gøy, sier Randi Holmli med et smil. – Jeg er kommet enda nærmere sykehushverdagen og de ansatte på sykehuset, legger Sissel Laila Nyberg til. RETT PERSON GJØR JOBBEN – Det er stadig flere datasystemer som skal vedlikeholdes både for personalet, saksbehandling og samhandling med kommunene. Det er ingen grunn til at en spesialsykepleier skal gjøre rene kontoroppgaver, påpeker Holmli. – Jeg tror mange ledere syns det er godt å slippe referatskrivingen fra møter. Og selv om jeg innimellom må finne presis informasjon om medisinske kongresser eller noe annet, så er det ikke noe problem. Jeg vet hvor jeg finner svar, dessuten har vi jo Google, sier Nyberg og ler. KJENNER SYKEHUSET De to sekretærene vi møter i Levanger har lang fartstid på sykehuset. Holmli har jobbet i 26 år og er teamkoordinator for servicesenteret og sekretær for røntgen, i tillegg til halv stilling som lederstøtte. Nyberg har jobbet 34 år på sykehuset. Hun er i 100 prosent stilling som lederstøtte på medisinsk klinikk. Også på sykehuset i Namsos jobber en sekretær i full stilling med lederstøtte. EFFEKTIV SMØRING Sekretærene fungerer som smøring i systemet. De har også overtatt en del oppgaver fra personalavdelingen. De viser vikarer og nyansatte rundt på sykehuset, sørger for datatilgang og ikke minst at tilgangene fornyes til riktig tid. Både vikarer og ansatte vet hvem de skal spørre om timelister for ansatte, pasientskolene eller uferdige dokumenter i elektronisk postjournal. – Trenger jeg en underskrift, får jeg den der og da. Det er mye mer effektivt enn å vente på postgangen, sier Nyberg. Sekretærene får nye oppgaver Før var lederne i Helse Nord-Trøndelag nedsyltet i papirarbeid. Nå har helsesekretærer overtatt mye av jobben. TEKST: TITTI BRUN FOTO: NED ALLEY PÅ JOBB / HELSESEKRETÆRER I starten var det fort gjort at lederen fortsatt gjorde ting selv. LAILA NYBERG fbaargang2016 fbseksjonFEL