| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 17 VINN-VINN: Lederne får tid til å lede, og helsesekretærene Sissel Nyberg (t.v.) og Randi Holmli får utfordrende oppgaver. NYE OPPGAVER FOR HELSESEKRETÆRENE • Sette opp turnus for leger og sykepleiere. • Skrive referat fra alle møter som krever det. • Forlenge vikariater og følge opp vikarer, studenter og nyansatte med timelister, lønn, ønsker om vakter, frister i IA-arbeid. • Avvik og varsel til/fra kommunene. • Regnskap over vanedannende medikamenter, statistikker hoftebrudd, melde om korridorpasienter. • Organisere tilbudet til pasienter som skal på hjerte-, lunge- eller slagskoler. fbaargang2016 fbseksjonFEL