18 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | TAR LITT TID Sluttrapporten fra lederstøtteprosjektet i Helse Nord-Trøndelag peker på at det i starten var vanskelig for lederne å gi slipp på oppgaver og være trygg på at de ble ivaretatt. – Veien ble til mens vi gikk. I starten var det fort gjort for lederen å fortsette å gjøre ting selv, forteller Nyberg. – Dessuten har vi markedsført oss og foreslår oppgaver vi kan ta. Og ofte blir det sånn, legger Holmli til. BLITT UUNVÆRLIGE «Jeg kan ikke lenger se for meg at jeg kan klare meg uten sekretæren. ...Nå har jeg tid til lederoppgavene,» står det i sluttrapporten. Avdelingsleder Hilde Fossland har fulgt prosjektet. Hun er veldig fornøyd. – Sekretærene har fått en lang liste med mangfoldige oppgaver. Før slet mellomlederne, for det skal en viss mengdetrening til for å gjøre en oppgave raskt. Den øvelsen får sekretærene i og med at de overtar oppgaver fra flere ledere, sier Fossland. PÅ JOBB / HELSESEKRETÆRER AVD.SYKEPLEIER KARI AURAN SJØLYST – Jeg har ansvar for 70 ansatte syke- og hjelpepleiere. Sekretæren har overtatt og følger opp mange administrative oppgaver i forbindelse med de ansatte. Jeg har fått mer tid til å lede. LEDERSTØTTE HELSE NORD-TRØNDELAG • Driftsoppgaver flyttes fra leder til helsesekretær og frigir tid til ledelse. • Leders tidsbruk på administrative oppgaver er redusert med fem timer i uka. • Helsesekretærenes kompetanse dekker godt de oppgavene de har. • Det er ikke noe problem at hver helsesekretær støtter 5–7 ledere. • Sekretæren overtar også oppgaver fra personalavdelingen. • Etter tre måneder opplevde lederne å få frigitt noe tid, etter ni måneder var målet nådd. • Sekretærene kjenner institusjonen og de viktigste datasystemene, både pasientrelaterte- og personalsystemer. Hva betyr helsesekretæren for deg? RUNE WAGNILD, AVD.RADIOGRAF – I tillegg til å avlaste med å administrere, tar sekretæren akuttoppgaver som å ta backup og sende foto når de skal videre til telemedisinske klinikker for gransking. INGRID HERMANN, AVD.OVERLEGE – Det er flott å ha lederstøtte, og godt å slippe all sjekking med turnusplanlegging. Aller best er det at sekretæren er et filter og kan finne og gi informasjon når det trengs. EFFEKTIV: Randi Holmli har lang erfaring i å sørge for gode systemer og oppdaterte lister på sykehuset. fbaargang2016 fbseksjonFEL