| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 19 Fra hele landet deltok 230 lærlinger i konkurransen om å bli norgesmestre i 23 ulike fag. Ifølge dommerne var Celina Sørensen Tollefsen fra Harstad tydelig i sin håndtering og holdt hodet kaldt selv under akuttoppgaven hun fikk i finalen. I finalen for helsefag konkurrerte hun mot seks andre deltakere. – Dette er profesjonelle yrkesutøvere som viser fram det de kan. De får tøffe oppgaver som viser hvilke situasjoner de kommer til å møte ute i det virkelige liv, det yrkeslivet som venter dem når de blir ferdig utdannet helsefagarbeidere, sier leder i Fagforbundets Seksjon helse og sosial, Iren Luther, som fulgte konkurransen i Bergen i midten av oktober. I barne- og ungdomsarbeiderfaget kjempet 13 tomannslag. Silje Olaussen og Madelen Nilsen fra Hordaland gjorde en solid innsats i første konkurranse og fortsatte gjennom hele mesterskapet. Til slutt ble innsatsen kronet med seier. – For meg er barne- og ungdomsarbeiderfaget ett av de viktigste yrkene vi har i dag. Vi er helt avhengig av gode og dyktige fagarbeidere. Deltakerne er rollemodeller som kan inspirere andre til å velge dette yrket, sier leder av Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas. Dette er vinnerne i yrkes-NM Celina Sørensen Tollefsen er norgesmester i helsefag, og Silje Marie Olaussen og Madelen Nilsen vant klassen i barne- og ungdomsarbeid. FOTO: MARTINE GRYMYR, FAGFORBUNDET VINNERE: Celina Sørensen Tollefsen tok gull i helsefag. På andreplass kom Julie Eiksund, og tredjeplass ble delt av Julie Osa Horgen og Maiken Helgå Bråten. Vi er helt avhengig av gode og dyktige fagarbeidere. METTE HENRIKSEN AAS. AKTUELT | PÅ JOBB fbaargang2016 fbseksjonFEL